Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Postanesi'nden TBMM Başkanlığı'na ve TBMM'de grubu olan partilere yarın saat 13:30'da taleplerini içeren faks çekecekler. Hekimlerin taleplerine ilişkin açıklama yapan ATO Genel Sekreteri Baytemür, şunları söyledi:

'EMEKLİLİĞE YANSIYACAK TAM ÜCRET İSTİYORUZ'

"Kasım ayında İstanbul’dan Ankara’ya dört gün süren bir Beyaz Yürüyüş olmuştu. Ve Ankara’da da Beyaz Forum olmuştu. Buradaki temel isteğimiz, özellikle özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına ilişkindi. Temel taleplerimizden bir tanesi emekliliğe yansıyacak tam ücretti. Bu, yoksulluk sınırının en az iki katı olmalı. 7200 ek gösterge istiyoruz, bunu yine gündeme getirdik. Hem var olan şiddet yasasının uygulanmasını hem de daha etkili bir sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme yasasının hayata geçirilmesini talep etmiştik. Bir diğeri, halkın sağlık hakkı için önemli, beş dakikada muayene yapılamayacağına yönelik, randevuyu hekimin kendisinin ayarlamasına yönelik bir talebimizdi.

'ASİSTAN HEKİMLERİN ÜZERİNDEKİ MOBBİNG VE ANGARYANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

25 Ekim’de, Ankara Şehir Hastanesi’nde bir asistan kardeşimiz, nöbet çıkışı yorgunluk nedeniyle araba kullanırken uyuduğu için trajik bir şekilde bir kamyonun arkasına çarparak hayatını kaybetmişti. Asistan hekimlerin üzerindeki mobbingin ve angaryanın kaldırılması, nöbet sonrası ücret kesintisi olmadan izin talebimiz vardı. Yarın ayrıca akademik atamalarda liyakatin esas alınmasını da talep ediyoruz. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi hekimlerin ücretleri çok düşük. Yaşamlarını sürdürme konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar ve bu ücretler daha ileri yaşlardaki ağabey, ablalarımızın bakım masraflarını karşılamaya bile yeterli değil. Genel taleplerimiz bu şekilde.

'TALEPLERİMİZİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE DUYURMAK ADINA BÖYLE BİR EYLEM BİÇİMİ'

Bir iyileştirme gelmişti. Daha çok Sağlık Bakanlığı’ndan emekli hekimler için emekliliğe yansıyacak bir iyileştirme yapıldı. Meclis’ten bütün partilerin oybirliğiyle geçti ama çok alışık olunmayacak bir şekilde geri çekildi. Tekrar getirilmesi düşünülüyor. O nedenle Meclis’in tekrar açılacağı yarın, bu eylemi gerçekleştireceğiz. Faks çekeceğiz, bu taleplerimizi dile getiren faksı TBMM Başkanlığı’na, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere, grup başkanvekillerine çekeceğiz. Şu anda hekimler, yoksulluk sınırının altında bir maaşla yaşamlarını devam ettirmek durumundalar. Bu, taleplerimizi bütün Türkiye’de duyurmak adına böyle bir eylem biçimi." (ANKA/Cem Hayat)