Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen ve 7’ncisi dün Diyarbakır’da başlayan “Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi' ikinci gününde devam etti. Kentin Sur ilçesinde bulunan bir otelde yapılan ve “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” başlığı altında bilimsel tartışmaları yürütüldüğü kongrede, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan ve alanında uzman çok sayıda isim yer aldı.

Yarın sona erecek olan kongrenin ikinci günü İstanbul Tabip Odası Koronavirüs İzleme Kurulu’ndan Dr. Nilüfer Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

AYKAÇ: HER GÜN FARKLI EKOLOJİK YIKIMLAR YAŞANIYOR

Akbelen Ormanları direnişinde yer alan kadınların fotoğraflarıyla salondaki kadınları selamlayan Aykaç, “Biz kadınlar, her yerdeyiz. Bir zeytin ağacımızı bile vermeyeceğiz” dedi. Konuşmasında Türkiye ve dünyada her gün farklı ekolojik yıkımların yaşandığına dikkati çeken Aykaç,  “İnsanın içinde yaşadığı çevreninin sağlığını ve uyumunu bozacak her türlü girişim, insan ve diğer canlıların, bir bütünen doğanın sağlığını bozmaktadır” diye konuştu. 

‘KÜRE FOKUR FOKUR ISINIYOR’

O’nun ardından kürsüye çıkan TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Gamze Varol da yaşanan iklim krizi ve bunların sonuçlarına değindi. Varol, “Küre fokur fokur ısınıyor. Orman yangınları oluyor. Ülkemizde olmadığı sürece fark etmedik. Geçtiğimiz yıl yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Dünyanın bir başka köşesinde yaşananlar aslında bizim içimizde olmuş demektir. Bunu bu şekilde içselleştirmemiz gerekir” diye belirtti.

Kongre sonrasında Dr. Füsun Topçu’nun “İç Ortam Hava Kirliliği Biyomas Maruziyeti”n ve TTB Kadın Sağlığı Kadın Hekimlik Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Aytül Gürbüz Tükel’in “İklim Krizinin Kadın Ruh Sağlığına Etkisi” başlıklarında yaptığı sunumlarla devam etti. Yapılan sunumların akabinde katılımcıların soruları cevaplandı.

Kongre, “Ekolojik Krizin Kadın Yaşamına Etkileri”, “Kadınların Yaşam Alanlarının Dönüşümü”, “Savunmasız Grupların Göç Sonrası Sağlık Sorunları”, “Evini Sırtında Taşımak Kadınların İç Dünyası Gurbet Ele Nasıl Sığınır?”, “Sur’un Dünü ve Bugünü”, “Nükleer Karşıtı Mücadelede Hekimler”, “Kömüre Karşı Yaşamı Savunan Kadınlar”, “Kadın ve Ekonomi: Yerel Deneyimler ve Kooperatifçilik” başlıklarında atölyeler yapılacak. (MA)