IMF, gelişmiş ülkelerde uzun süredir devam eden düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için zorluklara neden olabileceğine dikkat çekti: En büyük zararı küçük ve mevduata dayalı bankalar görür

EKONOMİ – Uluslararası Para Fonu (IMF), yılda iki kez hazırlanan “Küresel Finansal İstikrar Raporu”nun Nisan 2017 sayısına ilişkin analitik bölümleri bugün yayımladı. “Düşük Büyüme, Düşük Faiz Oranları ve Finansal Aracılık” başlığıyla yayınlanan ilk raporda, gelişmiş ekonomilerin küresel finansal krizden bu yana düşük büyüme ve düşük faiz çıkmazından çıkamadığına işaret edildi.

ABD Merkez Bankası’nın son dönemde sıkılaştırma politikasına hız vermesine karşın Japonya örneğinin düşük faiz ortamından kısa sürede ve tamamen çıkılmasının mümkün olmadığını gösterdiği belirtilen raporda, şu tespite yer verildi: “Özellikle yaşlanan nüfus ve düşük verimlilik artışı gibi birçok gelişmiş ülkenin karşı karşıya olduğu yapısal faktörlerin kombinasyonu, muhtemelen düşük büyüme ile düşük nominal ve reel faiz oranlarının süreklilik kazandığı bir durum yaratabilir.”

Raporda, düşük faiz ortamının finansal kuruluşlar için önemli zorluklara neden olabileceği ve bunların bankaların, sigorta şirketlerinin ve emeklilik fonlarının iş modellerini ve ürünlerini değiştirmelerini gerektirebileceği vurgulandı.

EN BÜYÜK ZARARI BANKALAR GÖRÜR

IMF ekonomistleri raporda şunları kaydetti: “Düşük faiz ortamında gelir eğrileri muhtemelen yataylaşacak, bankaların gelirleri düşecek, hayat sigortası ve belirlenmiş fayda modelli emeklilik fonları için uzun süre devam edecek zorluklar ortaya çıkacak. Eğer bankaların mevduat oranları sıfırın altına inmezse, bankaların gelirleri daha da azalacak. En çok zararı, küçük, mevduata dayalı, ürünleri fazla çeşitlendirilmemiş bankalar görürken, bu durum birleşme baskılarını artırabilir.”

Bu öngörülerin Japon bankaların tecrübeleriyle desteklendiği ifade edilen raporda, ayrıca kredi talebinin yaşlanan nüfusla azalırken, daha likid mevduat hesaplarına ve işlemlere yönelik ihtiyacın artabileceğine işaret edildi. Gelişmiş ülkelerdeki bankaların bu değişime uyum sağlamak amacıyla ücret odaklı faaliyetlere yönelebileceği belirtilen raporda, hükümetlerin finansal kuruluşlara düşük faiz ortamına adaptasyonu kolaylaştıracak politikalarla destek olması gerektiği vurgulandı.

IMF’nin “Küresel Finansal İstikrar Raporu”na dair ikinci analitik bölüm ise “Ülkeler yerel finansal şartların kontrolünü kaybediyor mu?” başlığıyla yayınladı.

Küresel finansal entegrasyonun hükümetlerin ülke içindeki finansal şartları yönetmesini zorlaştırdığına işaret edilen raporda, özellikle merkez bankalarının parasal politikaları belirlerken dış şartları göz önüne alması gerektiği ifade edildi. Rapor, çerçevesinde yapılan analizlere göre, ülkelerin yerel finansal şartlarındaki değişimlerin yüzde 20 ila 40’ını küresel finansal koşullar belirliyor. Küresel finansal koşulların, yerel şartlara etkisini belirleyen en önemli faktörün serbest kur rejimi olduğuna dikkat çekilen raporda, özellikle yükselen piyasa ekonomilerinin parasal şoklara karşı tedbirli olması gerektiğine vurgu yapıldı.