İskan Tolun, “Doğaya, tabiata, canlı varlıklara hayran” bir yazar. “Tek arzusu, temennisi savaşların bir an önce son bulması ve tabana yayılmış, tahkim edilmiş, bir barışın toplumlara hâkim olması.”

Daha önce de belirttiğim gibi modern bir dengbej diyor Ragıp Zarakolu, İskan Tolun için. “Dengbejliğin Kürd’ü, Ermeni’si gibi Êzîdî’si de varmış meğer.  Musa Bey'e direnen Gülizar için en güzel destanlardan birini yazmadı mı dengbejler?!”

“Düzenli kitap okuyanın kafasında kötülüklere yer yoktur; sadece iyilikler, güzellikler uçuşur" diyen İskan Tolun'un, “Cenk İstanbul’da” adlı eseri okunmaya değer.