ARTI GERÇEK - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde daha önce gündeme gelen ancak tepkiler nedeniyle durdurulan Kısacık Altın Madeni Projesi yine gündemde. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 18 Aralık 2018 tarihinde ikinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirilecek.

Kısacık, Güzelköy, Baharlar, Akçin, Dağahmetçesi, Misvak, Koşuburnu köylerine yakın olan proje, bölgenin derelerini, ırmaklarını, göletleri ve barajını etkileyecek. Akçin Çayı ve bağlandığı Karamenderes Irmağı, Tuzla Çayı, Akçin Göleti ve Ayvacık Barajı proje alanına çok yakın.

PROJENİN RUHSAT ALANI 1197 HEKTAR

Proje süresi 37 yıl. Yılda 750 bin ton cevher ve 750 bin ton ekonomik olmayan kayaç çıkartılacak olan altın madeni projesinin ruhsat alanı 1197 hektar. Projede şimdilik çıkarma, kırma ve eleme faaliyetlerinin yanı sıra ileride cevher zenginleştirme tesisinin de yapılması planlanıyor. 

ÇANAKKALE DOMATESİ VE EZİNE PEYNİRİNİN ÜRETİLDİĞİ BÖLGE

ÇED izni istenen proje alanının neredeyse tamamında verimli ormanlar yer alıyor. Çanakkale domatesi yetiştirilen tarlalar Akçin Göleti ile sulanıyor. Ezine peyniri bu bölgede üretiliyor. Proje Gargara Antik Kenti yine çok yakın. Organik, doğal tarım ve eko/agroturizm faaliyeti yapılabilecek tertemiz araziler bu bölgede bulunuyor. 

İlk kez 2000'li yılların başında gündeme gelen ve ruhsatı birkaç kez el değiştiren proje için Maden İşleri Genel Müdürlüğü en son 2013 yılında Pumice Madencilik A.Ş'ye ruhsatı verdi. 

YÖRE HALKI TOPLANTIYA İZİN VERMEMİŞTİ

Üç yıl önce, 3 Kasım 2015 tarihi için 'Halkın Katılımı Toplantısı'  duyurusu yapılmış, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Barosu avukatları, Çanakkale İl Genel Meclisi üyelerinin de geldiği Kısacık Köyü'nde, civar köylerde yaşayanların ve bölgede faaliyette bulunan doğa koruma örgütlerinin tepkileri ve protestoları ile toplantı yaptırılmamış ve yoğun güvenlik tedbirlerinin yer aldığı bir ortamda, halkın projeyi istemediğine dair tutanak tutulmuştu.

İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 18 ARALIKTA TOPLANACAK

Daha sonraki süreçte, bölgeye uzmanlar davet edilerek projenin olası etkileri hakkında raporlar hazırlanmış, imza kampanyaları, BİMER üzerinden projeye itiraz dilekçeleri gönderilmişti. 28 Haziran 2017'de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen İDK toplantısına Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kırsal Çevre ve Orman Sorunlarını Araştırma Derneği üyelerinden oluşan 4 kişilik bir ekip ile katılınmış ve projenin bölgeye vereceği zararlar dile getirilmiş, itiraz dilekçeleri ve raporlar sunulmuştu. Toplantı sonrası Bakanlık tarafından ÇED süreci durdurulmuştu. Ancak, Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuru ile 18 Aralık tarihinde ikinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacağı öğrenildi.

SU KAYNAKLARI YOK OLACAK

Kırsal kalkınma uzmanı, Orman mühendisi ve ziraat mühendisi gibi uzmanlık alanlarından kişilerce hazırlanan 'Kısacık Altın Madeni İnceleme Raporu'nda da şu tespitlere yer verildi:

- Bu alanın ve çevresindeki köylerin altın madenciliği çalışmalarından olumsuz etkilenerek bir çok flora ve fauna kaybı yaşanacak, bu bölgede yakın ve uzak çevresindeki bir çok köy, tarım ve hayvancılık konusunda zarar görecek,

EKOLOJİK DENGE BOZULACAK

- Sadece küçük bir alanın değil yakın çevrenin de ekolojik dengesi bozulacak,

- Patlatılan her dinamit ve cevherin üzerinde bulunan bitki örtüsünün toprak tabakasının kazınarak alınması sonucunda topografik yapı bozulacak ve erozyon başlayacak,

SİYANÜR İÇME SULARINI VE İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK

- Ayvacık ilçesinin içme suyu kaynağı, maden alanı sınırları içinde bulunuyor. Altın işletmeciliğinde siyanür gibi kimyasal maddeler kullanılması durumunda içme suyu dahil yeraltı sularının kalıcı bir şekilde kirlenmesi ve insan sağlığını ciddi boyutta tehdit etmesi kaçınılmaz,

- Birçok köy ve yerleşim yerinin sulama suyu ve içme suyu bu faaliyetten dolayı etkilenecek,

SEL TAŞKINLARI YAŞANACAK

- Madencilik faaliyetleri sonucunda bitki örtüsünün kaldırılması ile birlikte bölgede yağacak aşırı yağışlar sel ve su taşkınlarıyla sonuçlanabilecek,

ORMAN EKOSİSTEMİ GERİDÖNÜŞSÜZ ŞEKİLDE ZARAR GÖRECEK

- İşletmecilik faaliyeti sona erdikten sonra söz konusu alanın yeniden kazanılması; bir orman ekosistemine dönüştürülmesi mümkün olmayacak,

- Altın madeni işletmesi faaliyetiyle ortaya çıkacak olumsuzluklar yalnızca bulunduğu dar çevreyi değil, Kazdağları'nı ve Edremit Körfezi'ni de etkileyecek.