Koronya CumhuriyetiArtı Gerçek

Yakında bu salgının boyutları büyüdükçe, dualar da yetersiz kalınca, sanırım o zaman da yaşasın Koronya Cumhuriyeti diyeceğiz hep bir ağızdan!


Tarih boyunca insanlık, savaş, kıtlık, salgın ve buna benzer büyük felaketler karşısında çaresiz kaldığı anda, merhamete, sanata, komşuluğa, şiire, dostluğa sığındı.

Bulunduğun evi, bulunduğun yeri, kendi geçmişini bile bazen terk edebiliyorsun. Bunu insana yaptıran duygu, insanın çaresizliği midir yoksa bencilliği mi, bunu kesin söylemek zor.

İnsan farklı farklı kimlik, farklı farklı kültür, inanç ve yaşam biçimlerine sahiptir. Bu yönüyle insan, kendisinin öznesidir de, kendisinin özgün ve özgür seçimidir de. Ancak bu seçimini insanlık yıllardır yapamıyor. Bu büyük felaketler karşısında bile insan tercihlerde bulunamıyor, kendi kaderini belirleyebilecek kadar bir özgünlük ve özgürlüğün seçimi yok. Ve egemen kültür,  insanı özne olmaktan çıkarıp terkedilmez bir nesneye dönüştürdü.
Ancak yine, insanlar arasına sınır koyan bu devasa güçlerin sınırlarını, duvarlarını, ulus devletlerini yerle bir etti gökyüzündeki bir kuş tüyü, bir karganın sesi, bir virüsün uçuşması…

KAPİTALİST SİSTEME GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS LAZIM

Devletler ve onların bilcümle yardımcı güçlerinin çok övündükleri ve şişirdikleri sağlık balonları da ellerinde bir bir patladı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere bazı büyük sermaye devletleri trilyon dolarlık, sağlığa dönük, büyük rakamlar açıkladılar. Bütün bunların hepsi aslında kendi kapitalist serbest piyasacı sistemlerinin çöküşünü kurtarma çabasıdır. İnsanlığı bir salgın karşısında savunmak çabası değildir bu, çok iyi biliyoruz ki emekli olmuş ve 65 yaşını geçmiş bir insan bu sistem için gereksiz bir fazlalık gibi görülüyor. Kapitalist sisteme genç ve dinamik nüfus lazım.

Bu açıklanan milyar dolarlık virüsle mücadele paketleri vb. dünya emekçilerinden devletlerin kestiği ve fonlaştırdığı paralardır. Ama bu paralar bir nevi bize borç veriliyor. Yarın ortalık durulandığında ek vergiler ve kesintilerle bu borcu isteyecekler ve bizden tahsil edeceklerdir yeniden. Kapitalizmde karşılıksız iyilik yoktur.

Bazı alanlara  –hastaneler vb.- yapılan kamusal müdahaleleri de bir kurtuluş gibi görmek, bunu bir sosyalizasyon gibi algılamak da büyük bir yanılgıdır. Çünkü kamusal güvenlik adı altında yıllardır sağlık yerine silah, ordu, polis, savaş vb. alanlara yapılan yatırımların, toplumsal sağlığa yapılan yatırımların çok çok üstünde rakamlarla açıklanması bunun en güzel ispatıdır. Hatta bizim gibi memleketlerin devletlerinde ise, “din” adı altında bazı dini kurumlara ayrılan bütçeler ile sağlık bütçelerini karşılaştırırsak söylediklerimi daha iyi anlaşılır.

Yoksa bizim bir bakan’ımızın da söylediği, biz “sosyal devletiz” sözü filan, tamamen, yarın bir gün muhtemelen ortaya çıkabilecek yoksulların tepki virüslerine karşı sözden ibaret bir aşıdır sadece. Herkes ekonomik paketler seferber edince bizimkiler de durur mu, onlar da “bir iyilik yapmış gibi” kendi paketlerini açıkladılar. Bizden kestiklerinizi ve sonra da çeşitli adlar altında fonladığınız paraları bize yeniden bir lütufmuş gibi reklamlaştırarak vermek halka yapılan bir iyilik filan değildir. Bu paralar bizimdi, bize de borç gibi verilmemeli diyebilmeliyiz, yarın bir gün yapılacak zamlarla, vergilerle bizden yeniden tahsil edilmeye kalktıklarında.

Tabii bu süreç devletlerde biraz da şok etkisi yarattı denilebilir.

Salgınla mücadele adı altında neredeyse her devlet yoksulun yanındaymış gibi bir algı yaratmaya çalıştı / çalışıyor.

HER DEVLET KENDİSİNİ KORONA CUMHURİYETİ İLAN ETTİ

Her devlet neredeyse kendini “Korona Cumhuriyeti” ilan etti, deyim yerindeyse. Bizimkiler de bu arada hızını alamayıp, virüsün adı bizim kolonyaya ne kadar benziyor diyerek “bedava kolonya” kampanyası başlattılar, ki yarın bu kolonyaların parasını da tekrar bizden tahsil ederlerse sakın ola şaşırmasın kimse.

Dağıtılan kolonyanın aşırı etkisinden midir nedir, adeta koronadan bir Koronya Cumhuriyeti çıkmaya başladı. Her sokak, her apartman, her ev sahibi bu sihirli sıvının tesiri altına girdi bir şekilde...

Fonlardaki paralar çoktaaan suyunu çekince; zor günlerdeyiz, dayanışma filan derken salgın karşısındaki paketimiz de biraz küçük kaldı haliyle, Allahtan kolonya devreye giriverdi.

Yakında bu salgının boyutları büyüdükçe, ki büyüyeceğe benziyor, dualar da yetersiz kalınca, sanırım o zaman da yaşasın Koronya Cumhuriyeti diyeceğiz hep bir ağızdan!

 

 

 

BAĞLANTILI HABERLER