Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük atandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da İbrahim Halil Öztop atandı. (HABER MERKEZİ)