Bilgehan Uçak, Gündemin Gerçekleri’nde anayasa profesörü ve aynı zamanda Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Serap Yazıcı’yı konuk etti.

Serap Yazıcı, 2007’deki sivil anayasa tartışmalarında Ergun Özbudun ile birlikte anayasayı yazacak ekipteydi. Yazıcı 2020’ye geldiğimizde de “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli’ni” kamuoyuna ilk tanıtan isim oldu. Gelecek Partisi’nin önerisini kamuoyuna sunan Prof. Yazıcı ile 2007’den bugüne süren anayasa tartışmalarını konuştuk.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM’DE CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ SEMBOLİK

“Eğer bizim o zaman taslağını hazırladığımız anayasa kabul edilseydi bugün ne bu sistem, ne de bu sistemin getirdiği sorunlar olurdu” diyen Yazıcı, “o günkü metinde de, bugün hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modelinde de ‘Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik, güç ise Bakanlar Kurulu’nda” diye hatırlattı.

Aradan geçen 15 yılda ne kadar çok zaman kaybettiğinin ortaya çıktığı konuşmada Serap Yazıcı, Alman ve İspanyol hukuklarındaki bir kavrama gönderme yaparak koalisyonların en büyük sorunu olan istikrarsızlığı da berhava ettiklerini söyledi. 

Bu yeni sistemde hükümeti düşürebilmenin yegane koşulunun bir sonraki hükümeti belirlemek olduğunu söyleyen Yazıcı, “yıkmadan önce yapmak gerekiyor” diyerek koalisyonlar istikrarsızlık getirir tartışmalarını da noktaladı.

KHK’LILAR “SİVİL ÖLÜME” MAHKUM EDİLDİ

Serap Yazıcı, KHK’lıların “sivil ölüme” mahkum edildiğini söylerken bugünkü yönetim şekilinin darbecilerin 82 Anayasası’ndan bile geri olduğunu vurguladı. 

Süresiz OHAL ve KHK olamayacağını ifade ederken geçen ay Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde KHK’lıların sorunlarının da ele alındığı “İnsan Hakları ve 2021 Türkiyesi” sempozyumuna da atıfta bulundu. 

Geçtiğimiz senenin Türkiye’nin insan hakları açısından fevkalade kötü olduğunu söyleyen Serap Yazıcı, hukuk ile ekonomi birlikteliğinin de altını çizdi. Yazıcı, bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıların temelinde hukukun üstünlüğünün ve hukuk güvencesinin olmadığını vurgularken ülkeye esas bu sebepten ötürü yabancı yatırım gelmediğini hatırlattı.

“Hukukun olmadığı yere bırakın yabancının yatırımcı olarak gelmesini, turist bile gelmez,” diyen Serap Yazıcı, yetişmiş beşeri sermayenin de ülkeyi terk etmekte oluşunun ne kadar büyük sorunlara yol açacağını hatırlattı.

KAVALA İÇİN YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

AKP döneminde yapılan en büyük reformlardan birinin anayasanın 90. maddesine eklenen 5. fıkra olduğunu söyleyen Yazıcı, bu değişiklikle birlikte milletlerarası anlaşmaların ulusal yasaların üstünde olduğunun kabul edildiğini belirtti. 

Sembol davalardan Osman Kavala davasına değinen Serap Yazıcı, iki seneyi aşkın süredir milletlerarası verilmiş kararlara uymadığımızı, bunun peşi sıra yaptırımların da gelebileceğini söyledi. Yazıcı, Avrupa Konseyi’nin bir parçası olduğumuzu hatırlatırken kararlara uymadığımız takdirde konseyden çıkarılabileceğimizi, bunun da çok olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.