Vatan Partisi'nden LGBTİ+'lara karşı kanun önerisi: Örgütlenmeleri yasaklanmalı

Vatan Partisi'nden LGBTİ+'lara karşı kanun önerisi: Örgütlenmeleri yasaklanmalı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak LGBTİ+'lar hakkında ceza yaptırımı öngören kanun önerisini açıkladı: "Örgütlenmeleri yasaklanmalı, fon almaları ağır şekilde cezalandırılmalı."

Artı Gerçek - LGBTİ+'ları hedef gösteren ve hakkında ceza yaptırımı öngören kanun önerisini bir basın açıklamasıyla açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Doğal Olmayan Cinsel Kimlik ve İlişkilerin Propaganda ve Örgütlenmenin Suç Oluşturduğuna İlişkin Kanun'un amacı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini ceza yaptırımına bağlayarak, devletimizi, toplumumuzu, aileyi ve insanımızı korumaktır" dedi.

Doğu Perinçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak LGBTİ+'lar hakkında ceza yaptırımı öngören kanun önerisini açıkladı.

Öneri, önümüzdeki günlerde Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı önderliğindeki bir heyet tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak.

'TOPLANTI VE GÖSTERİLER PROPAGANDA KAPSAMINDA'

Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Kanun Önerisinde tanımlanan amaçla; propaganda, toplantı ve gösteri yasağına aykırı eylemler, örgütlenme, yabancı devlet ve kurumlardan yardım alma suçları tek tek tanımlanmış ve caza yaptırımına bağlanmıştır.

'Doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandasından kasıt; özendirme ve telkin içeren kamuya açık eylemlerdir. Gazete, dergi, kitap, televizyon, sinema, radyo, internet gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılan özendirici nitelikteki yayınlar ve aynı nitelikteki toplantı ve gösteriler propaganda kapsamındadır.

Kanunda cezalandırılan, kamuya açık propagandadır. Kişilerin özel hayatları ve kendi aralarında yaptıkları görüş alışverişleri, propaganda kapsamında değildir.

Cinsiyet, cinsellik ve doğal olmaya cinsel kimlikler konularında yapılan bilgilendirme, araştırma ve tartışmalar, elbette suç kapsamı içinde değildir.

'KURUMLARDAN MADDÎ YARDIM ALMAK, CEZAYI AĞIRLAŞTIRMA NEDENİ OLARAK ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Suçun oluşumunda kasıt unsurunun saptanması, belirleyici önemdedir.

Örgüt suçuna gelince, kanunda, doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propagandası amacıyla örgüt kurma veya örgüt yönetme eylemleri de cezalandırılmıştır.

Ayrıca tanımlanan amaçla kurulan örgütlerin kapatılması öngörülmüştür. Kapatma hükmünün verilmesi için iki şart aranmalıdır. Suç, ya o örgütü temsil eden organlar aracılığıyla işlenecektir ya da o örgütün faaliyetinin tanımlanan suça odak oluşturduğu saptanacaktır.

Suç oluşturan amaçla yabancı devletlerden, örgütlerden ve kurumlardan maddî yardım almak, cezayı ağırlaştırma nedeni olarak öngörülmektedir." (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar