Ortak politikalar mutabakat metnindeki artılar

“Ortak politikalar mutabakat metni”nin torba kanunlardan vazgeçileceği vaadi süper bir vaattir. Kamu ihalelerinde tüm muafiyet ve istisnaların kaldırılacağı, siyasetin finansmanının saydamlaştırılacağı sözleri de olumlu maddelerden bazıları.

Bundan sonra “Ortak politikalar mutabakat metni” için OPMM yazacağım.

Başlıktan da anlaşılacağı gibi OPMM’nin artıları da var, eksikleri de var ve kanımca yanlışları da var.

Ama, dünkü yazımda belirttiğim gibi “mükemmel iyinin düşmanıdır” düsturu ile yaklaşalım OPMM’ye ve bu müstesna çabayı destekleyelim derim kendi adıma.

Bir süre muhtemelen bu konu üzerine yazacağım, sırası geldiğinde eksikleri ve yanlış bulduklarımı da yazacağım.

Bugün ve muhtemelen Cumartesi yazımda sıra OPMM’nin artılarında.

Ancak, başlamadan dünkü yazımda yaptığım bir hatayı vurgulayacağım, Cumhur İttifakını ancak Vicdan İttifakının yeneceğini söylerken aslan yürekli beş kadına vicdan simgesi olarak gönderme yaptım ama bu isimler arasında Şenyaşar ailesinin (Urfa) Annesini unutmuşum, düzeltiyorum yani Türkiye’nin vicdanını altı kadın temsil ediyor demem lazım idi.

Artıları OPMM sunuş sırasına göre sunacağım.

1-Torba kanunlardan vazgeçileceği vaadi süper bir vaattir, torba kanun kavramı demokrasinin özüne aykırıdır.

2-AİHM’in Türkiye için verdiği ihlal kararları sonrası maliyemizin ödemek durumunda kaldığı tazminatların söz konusu ihlal kararlarının sorumlularına, ağırlıklı olarak yargıçlar (?), rücu edileceği vaadi de son derece doğru bir fikir, umarım bu vaat gerçekleşir.

3-Seçilmiş belediye başkanlarının kayyım atama yöntemiyle görevden uzaklaştırılmaları kabul edilemez bir demokrasi skandalıdır, OPMM’de bu rezalete son verileceğinin açıklanması pis bir dönemin sonu için iyi bir müjdedir.

4- Kamu ihalelerinde tüm muafiyet ve istisnaların kaldırılacağı ve AB ihale sistemine uyum sağlanacağı vaadi sistemi bütünüyle çok çok olumlu etkileyecek bir konudur ve yolsuzlukların sonlanması için şarttır; ilaveten tüm kamu ihalelerinin geriye doğru izleneceği vaadi de çok önemlidir.

5- OPMM Türkiye’nin OECD’nin gri listesinden çıkacağı vaadinde bulunmaktadır; bunun anlamı Türkiye’nin maalesef bugün olduğu gibi bir kara para cenneti olmaktan çıkacağı anlamına gelmektedir, bu da bugünkü sözde devletin gerçek devlet olabilmesi için bir ilk adımdır.

6-Bütçe hakkının kullanımının iyileştirilmesi ve kesin hesap kanunu komisyonunun başına bir muhalefet milletvekilinin getirileceği konusu çok önemlidir.

7-Siyasetin finansmanının saydamlaştırılacağı sözü, eğer tutulabilir ise, Türkiye’nin bir hukuk devleti olacağının müjdesidir.

8-Hakimlerin Adalet Bakanlığı’nın baskısı dışına çıkarılacağı vaadi ülkemize adaletin geri gelebilmesi için çok önemli bir adım olacaktır.

9-İki yıl içinde enflasyon oranının iki haneye düşürüleceği vaadi ekonominin etkin işleyişi için hayati önemi haizdir.

10-Büyüme oranının sürdürülebilir bir biçimde yüzde beş ve üzerinde bir patikaya oturacağı vaadi çok önemlidir, iddialı gibi gözüken bu vaat şayet hukuk sorunları çözülebilir ise kanımca iddialı olmaktan çıkar.

11-Beş sene içinde kişi başına gelirin iki katına çıkarılacağı, beş milyon yeni istihdam yaratılacağı vaatleri yukarıda belirttiğim gibi hukuk devleti standartlarının AB standartlarına çekilmesi halinde gerçekçi-iyimser vaatlerdir.

12-Merkez Bankasının görevinin sadece fiyat istikrarı olacağı konusu, guvernörün görevden alınma şartlarının iyi belirlenmesi yani Merkez Bankası bağımsızlığının tesisi çok pozitif vaatlerdir.

13- Mali kural ilkesi vaadi çok önemlidir (bütçe açıklarının ve kamu borcunun milli gelire oranına yasal ya da anayasal üst sınır getirilmesi).

14-Kayıtdışılık Türkiye’nin uzun dönemli refahının önündeki en büyük engellerin başında gelmektedir; bu doğrultuda, kayıt dışılığın OECD ortalamasının altına indirileceği vaadi çok önemlidir.

15-Cumhurbaşkanlığının Çankaya’ya dönmesi ve Erdoğan’ın uçaklarının satılıp yerlerine orman yangın uçaklarının alınacağı vaatleri OPMM’nin tanıtımında en çok alkış alan konular, buradan da anlaşılacağı gibi seçmenin Erdoğan’ın “itibardan tasarruf olmaz” çirkin açıklamasının toplumda büyük bir infial oluşturduğunun kanıtıdır ve bu çok önemlidir.

Yazıya ve konuya bugün için sadece ara veriyorum, Cumartesi devam İnşallah.


Eser Karakaş: Kadıköy Saint Joseph lisesi muzunu. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İİBF’den mezun oldu. Doktorasını 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. 1996’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde profesör olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi İİBF’de Dekanlık yaptı. 2016 yılında 675 sayılı KHK ile ihraç edildi. 2008 yılından itibaren Strasbourg Üniversitesi Science Po’da misafir öğretim görevlisi olarak bulunuyor

Önceki ve Sonraki Yazılar
Eser Karakaş Arşivi