CHP, İYİ Parti'yle ortak başörtüsü önergesinin detaylarını paylaştı

CHP, İYİ Parti'yle ortak başörtüsü önergesinin detaylarını paylaştı
Yayınlanma:
A+ A-
CHP ve İYİ Parti, başörtüsüyle ilgili düzenlemeleri içeren önergenin ayrıntılarını paylaştı. Önergede, AKP tarafından önerilen “Dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “Başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde yer buluyor.

Artı Gerçek - CHP, AKP'nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin başörtüsü ile ilgili düzenlemeleri içeren birinci maddesiyle ilgili İYİ Parti'yle birlikte hazırladıkları önergesinin detaylarını paylaştı.

Önergede, 24’üncü maddeye eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

24’üncü maddenin son cümlesinin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde düzenlenmesi öngörüldü.

AKP'nin 24'üncü maddenin son cümlesine dair düzenlemesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dinî inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir."

AKP tarafından teklif edilen anayasa teklifinde bulunan "Hiçbir kadın; dinî inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasî faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz." ifadeleri ise CHP ve İYİ Parti'nin önergesinde şöyle düzenlendi:

'DİNİ İNANÇ' İFADESİ ÇIKARILDI

"Hiçbir kadın; başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasî faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tâbi tutulamaz."

İki partinin sunduğu gerekçede kimsenin dini inancını paylaşmak zorunda olmadığı belirtildi.

CHP ve İYİ Parti’nin talebinde, AKP'nin aileyle ilgili 41'inci maddeye dair düzenlemesindeki LGBTİQ+ karşıtı maddelere ise değinilmedi.

AKP'NİN 'AİLE' DÜZENLEMESİ

AKP'nin 41'inci maddeye dair değişikliğinin gerekçesinde şöyle denilmişti:

“Maddeyle, yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da el yükselterek referandum çağrısı yapmış ve kendi tekliflerini vermişti. Tekliflerinde ‘aileyi koruma’ kapsamında LGBTİQ+’yi hedef alan maddeler vardı. Sonrasında da yasa teklifiyle ilgili komisyon kuruldu.

CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

Ancak CHP ve İYİ Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin başörtüsü ile ilgili düzenlemeleri içeren birinci maddesiyle ilgili değişiklik önergesi, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Böylece AKP'nin 24'üncü madde üzerindeki değişikliklerini içeren teklifin birinci maddesi komisyondan geçti. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar