21.10.2021 - 12:29   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

alevi

04.10.2021 - 00:01

Katı Sünni İslam’a karşı en büyük ayaklanma 1239’da Babai İsyanı ile başladı. Bu isyan kendine özgü siyasi-sosyal şartlar ve Selçuklunun iktisadi yapısıyla ilgiliydi.

24.09.2021 - 02:27

Doğa ile Tanrı’nın bir olduğundan yola çıkarak insanı da evrenin bir parçası olarak Tanrısal bir bütünlük içinde kavrayan bu felsefi inanç, tek tanrılı dinlerin teolojisinden farklıydı.

06.09.2021 - 13:54

6-7 Eylül trajedisi ile yüzleşilmedi. Ne acıdır ki bu zihniyetin 66 yıl sonra dahi tehdidi devam ediyor. Bu tehdidin muhatabı bazen Alevi, bazen de LGBTİQ ya da Kürt olabiliyor.