ABD 2020 Kasım seçimlerine ilişkin geçtiğimiz haftaki yazımda, “ötekiler”in yarattığı değişimden söz etmiştim. 

Bu değişime biraz da rakamlarla bakmakta yarar var. 

ABD’nin önemli araştırma gruplarından Pew Araştırma şirketinin, 2020 seçimleri öncesinde seçmen profiline ilişkin yaptığı ayrıntılı bir çalışma, ABD’de muhafazakarların Kongre binasını basmaya kadar vardırdıkları “kaybediyoruz” paniğine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 

Bu araştırmaya göre, 2000 yılından 2018 yılına kadar bütün ABD’de seçmen sayısı 193.4 milyondan  233.7 milyona yükseldi. 

Yani 18 yılda, 40.3 milyon arttı. 

Muhafazakarların paniği, seçmen sayısının artmasında değil elbette ki. Onları korkutan, bu seçmenlerin yapısal analizi. 

İspanyolca konuşanlar (Hispanikler), Siyahlar, Asyalılar ve diğer etnik grupların bu artış içerisindeki oranı yüzde 76. 

2000 yılında beyazların genel nüfusa oranı yüzde 76 iken, 2018’de yüzde 67’ye düşmüş. 

İspanyolca konuşan nüfus yüzde 6, siyah nüfus yüzde 1 artmış. Her iki grubun da 2018 yılında genel nüfusa oranı yüzde 13’er olmuş. 

Ayrıntıları merak edenler, Pew Araştırma’nın sayfalarındaki eyalet bazlı araştırmaları da inceleyebilirler. Özellikle de başta Georgia olmak üzere bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarının nüfus değişimleri ile ilintisini görmek açısından gerçekten önemli.

Bu araştırma, bugüne dek azınlık olarak hor görülen, aşağılanan, yok sayılan gruplara ikinci hatta üçüncü sınıf insan muamelesi yapan devlet siyasetlerinin çöküşünü açıkça ortaya koyuyor. 

Aşağıda, ABD’nin çok sayıda medya kuruluşuna da veri sunan Edison Araştırma’nın ayrıntılı seçim sonuçları analizine de yer verdim. 

Sadece birkaç noktanın altını çizmek yeterli. Pew Araştırma’nın analizinde de ortaya konulan bu nokta, özellikle İspanyolca konuşan nüfusun (Edison Araştırma şirketi onları Latin diye tanımlamış, her iki tanım da kullanılıyor) değerlendirilmesi açısından önemli. 

Hatırlayalım, Trump’ın 2020 seçim kampanyasında bu kesimden oy alma umudu yüksekti. Çünkü özellikle de Florida’da yaşayan İspanyolca konuşan nüfusun önemli bir bölümünü başta Küba olmak üzere sosyalist ülkeleri terk edenlerin oluşturduğu varsayılıyor. O nedenle de Trump, Demokratlar için, “Bunlar sosyalistler, sosyalizmi getirecekler” kartını oynadı. Ancak Pew Araştırma, artan Latin ya da Hispanik nüfus içerisindeki örneğin Küba’dan ve benzer ülkelerden gelenlerin ve Cumhuriyetçi Parti seçmeni olarak varsayılanların giderek azınlığa düştüğünü buna karşılık örneğin Porto Riko’dan gelip Demokratlara oy verme eğiliminde olanların arttığına işaret ediyor. Dolayısıyla Latin nüfus artışından Cumhuriyetçilerin yarar umması da boşuna bir çaba gibi görünüyor. 

Yani Trump’ın yaratmaya çalıştığı ayrıştırma, düşmanlaştırma silahı kendisine döndü. Neredeyse bütün ötekiler, Latinler, Siyahlar, kadınlar, LGBT’ler Biden’da birleştiler. Biden bunun farkındaydı. Seçim kampanyasında da ekibini kurarken de bu grupları ötekileştirmemeye özen gösterdi.   

Edison Araştırma’nın 2020 yılı sandık çıkış anketleri de Pew Araştırma’nın analizini doğruluyor. 

Edison Araştırma’nın verilerine bakıldığında sanırım ortaya çıkan en net tablonun gelir, eğitim gibi sosyo ekonomik farklılıklardan çok, etnisite, yaş, cinsiyet gibi ayrımların oy vermede daha etkin olduğu söylenebilir. Çünkü en keskin oy farkları örneğin gelir grupları arasında değil siyahlarla beyazlar arasında görülüyor. 

Bir kez daha söylemekte yarar var, ötekileştirilenleri görmeden, azınlıkların, kadınların, gençlerin taleplerine gözlerini kapatarak siyaset yapanların işleri giderek zorlaşıyor. 

Hâlâ Necip Fazıl’dan medet arayıp çağdaşlık edebiyatı yapan ve gençlerden oy bekleyenler, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez ve tüm azınlıkların sorunlarının kökenini sosyo ekonomik nedenlere bağlayanlar, LGBT’leri görmezden gelip kadınların sorununu sadece başörtüsü ya da laiklik üzerinden çözmeye yeltenenlere elden ele bu tabloları ulaştırabilir miyiz? 

Belki ders çıkaran olur… 

Edison Araştırma’nın sandık çıkış anketleri sonuçları, Wikipedia’nın 2020 ABD başkanlık seçim sonuçları başlığında ayrıntılarıyla yer alıyor.

Bu verilerden bir bölümünü aldım: