Rusya’da İslam devrimi tehdidi olası mı?Artı Gerçek

İslam’ın şu anda bile Rusya’nın politik yapılanmasında ve toplumsal hayatında çok önemli rol oynadığı bilinen bir şeydir ve durumun nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterir.


Eğer Rusya’nın tarihini iyice incelersek o zaman görürüz ki hükümdarlar olası olan savaşlara değil de geçmişte olan savaşları göze bulundurarak tedbirlerini almışlar. Ama hayat her zaman yeniden yeni sürprizler sunmuş. Şimdi ise en çok ve belirgin olan İslam devrimi olasılığıdır.

Devrim için hangi şartlar lazım? Aktif halk kitlesi, bu kitlenin var olan durumdan rahatsızlığı, bu kitleye önderlik yapacak örgütler. Tüm bu koşullar Rusya’da var ama henüz zamanı gelmemiş gibi.

Tabii burada belirtmemiz gereken husus söz konusu olan Rusya Müslümanları değil daha çok işçi göçmenler ki farklı verilere göre Rusya’da sayıları 10-15 milyon arasındadır. Bu çok büyük bir sayıdır ve bu çoğunlukla genç ve agresif olan insanlardır.

Eğer Rusya’nın nüfusunun 140 milyon olduğunu varsayarsak o zaman belirtmeliyiz ki genç sayısı o kadar değil. Eğer 20-55 arası dersek bunlar ancak 35 milyon civarında ve bunların içinden alkol, uyuşturucu bağımlısı kesimi de çıkartırsak o zaman yaklaşık 15-20 milyon sağlık genç nüfus çıkar.

Tabii ki bu kalanların büyük çoğunluğu Tataristan, Başkurdistan, İnguşetya ve benzer Kuzey Kafkas Müslüman bölgelerinde yaşayan gençlerdir. Yani bunları da katarsak o zaman en az 10-15 milyon arası genç Müslüman nüfusun Rusya’da bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu gücü örgütleyecek ve finanse edecek güç varsa ki o da var o zaman her şeyi olabilir. Uzmanlar önümüzdeki 10-15 yılda devrimci bir zeminin oluşması için her türlü koşuların var olduğunu söylüyorlar.

Birincisi, bu süre zarfında Rusya’da gelişecek olan prosesler bir İslam devrimi için zemin oluşturacaklar. Müslüman nüfusu daha fazla doğum sayesinde çoğalacağı için ve yakın komşu ülkelerden göçmen-Müslümanlar daha çok Rusya’yı tercih edeceği için ve bu kesiminin çoğun Rusya vatandaşlığı alacağı için bu sayı daha da çoğalacak.

İkincisi, Müslüman olmayan nüfus giderek daha da azalacağı için bu yayılmaya karşı koyamayacak. Müslüman olmayan nüfusun yaşlanması, doğumun azalması, içki ve uyuşturucu kullanımından kaynaklı nüfusun azalması ve batı ülkelerine göç etmelerinden dolayı Müslüman olmayan nüfus iyice azalacak. Ki bunlar şimdiden yaşanıyor.

Üçüncüsü, Müslüman kesim farklı radikal örgütlerin ki, Rusya ve BDT ülkelerinde çok var, propagandaları sayesinde daha da radikalleşecek. Bu tür çalışmalar şimdiden çok yoğun sürüyor, bunun sonucunda Suriye savaşına katılmak için çok genç Müslüman devşirildi. Bir de kuzey Kafkaslardaki radikal gruplar da buna eklenmekte.

Dördüncüsü, Radikal İslamcı hareketlerinin beslenme-ekonomik zemininin güçlenmesi. Rusya’daki İslami ticaretinin çoğunlukla illegal, gayrı resmî olduğu ve büyük bir paranın dolaşımını kontrol ettiği bilinen bir gerçektir. Rusya’da her türlü ticaret, pazar ve dükkân Müslümanların elinde. Bu ticaretin yüzde 90'ı kayıt dışı ve vergiler ödenmiyor. Bu yıllık olarak milyarlarca doların kayıt dışı olduğunu gösteriyor. Bu para bir değil birçok devrim için yeterli.

Hayatın tüm önemli ekonomik alanları, inşaat, lojistik, ticaret, gıda, ulaşım ve benzeri alanlar milyonlarca göçmen işçinin sırtında yürütülüyor ve bunların hepsi Müslüman işçi göçmenler. Şimdiden bile istedikleri zaman, hiç şiddete başvurmadan, iş iptalini yaparak hayatı dondurabilirler.

Memur ve oligarşik kesim ise bu ucuz iş gücü sayesinde trilyonlar kazanıyor ve ekonominin bu dışarıdan gelen göçmen işçilere muhtaç olduğunu öne sürerek bir kesiminin asimile ve adapte olacağını iddia ederek halkı aldatıyorlar.

Şimdi düşünün eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse ve İslami bir devrim Rusya’da olursa neler olabilecek. Rusya’daki nükleer silah yer kürenin birkaç kez imhası için bile yeterlidir.

Bu tehlike sadece Rusya’yla sınırlı değil tüm dünyayı kapsıyor...

İslam’ın şu anda bile Rusya’nın politik yapılanmasında ve toplumsal hayatında çok önemli rol oynadığı bilinen bir şeydir ve durumun nasıl gelişeceğini ancak zaman gösterir. Bence hiç de iyi şeylerin olacağı yok.

YAZARIN TÜM YAZILARI