Türkiye yönetimi Türki ülkelerden oluşan yeni askeri-politik bloğu oluşturma planlarını devam ediyor. Dağlık Karabağ savaşından sonra bu planlar daha da popüler olmaya başladı. Azerbaycan Türkiye’nin aktif yardımıyla bu askeri savaşı başarıyla kazandı. Bu askeri başarılardan sonra Türkiye’de, Türkiye’nin yönetimi altında Türki ülkelerden oluşan askeri-politik bloğun oluşturulma planları daha fazla konuşulmaya başlandı. Dağlık Karabağ savaşı Asya’da yeni askeri gücün oluşumunda ilk adım olabilir.

Bakü’de geçen askeri törende konuşan Cumhurnaşkanı Erdoğan ''tarihi adaleti sağlamak'' için yeni askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a bağlı etnik Azerilerin çoğunlukta olduğu bölgelerin Irandan ayırılmasından söz etti. Türk liderin bu açıklamaları Türki devletleri bir blokta birleştirme planları çerçevesinde yapılan propagandanın parçasıdır.

Türkiye yönetimi, Çin’deki Uygurlara yardım etmeyi çoktan başlamış, Orta Asya’daki cumhuriyetlerin hükümetleri ve siyasi partileriyle ilişkiler geliştiriyor ve Türki milletlerin bir birlik çerçevesinde birleşmelerinin de zamanı geldiğini belirtiyor. Şimdiye kadar Azerbaycan’ı kast ederek Ankara’da en çok ''bir millet iki devlet'' sloganı kullanıyorken şu anda ''bir millet beş devlet'' sloganı kullanmaya başlandı. Bunlardan ilki olarak Türkmenistan kast ediliyor. Şimdi çok yoğun olarak Türkiye ve Türkmenistan arasında askeri-siyasi işbirliği gelişmekte. Hazar'da varlığını güçlendirmek amacıyla; Türkiye, Türkmenistan’a askeri teknik tedarik etme anlaşmaları imzaladı. Özelikle de askeri gemi ve tekneleri Türkmenistan’a tedarik edecek. Böylelikle, Hazar havzasındaki ülkeler dışındaki ülkelerin askeri teknik bulunduramayacaklarına ilşikin anlaşma da delinmiş oluyor.

Türkiye diğer Orta Asya ülkeleriyle de sıkı ilişkiler geliştiriyor. 2020 Ekim ayında Türkiye ve Özbekistan arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde Özbekistan kendi topraklarında Türkiye askeri tekniğini üretmeye başladı. Türkiye silahları bu bölgenin pazarını elle geçirmeye başladı. Kazakistan Türkiye’den Bayraktar TB-3 gibi İHA'ları satın almak için harekete geçti. Bu İHA'lar henüz üretilmeye başlamadan satın almak için sıraya girilmiş bulunmakta. 2020 Kasım ayında Türkiye bir parti askeri teknik ve teçhizatı Kırgızistan ordusuna verdi. Ankara yönetimi iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik alanlarında işbirliğinin aktif olarak geliştiğini ifade etti.

Türkiye ve Orta Asya’daki hareketlenmeler bir plan çerçevesinde yürümekte ve bu fikir yeni değil. Bu fikri 20. yüzyılın başlarında Jön Türkler geliştiriyorlardı. Jön Türklerin liderlerinden ve Erdoğan’ın idolü olan Enver Paşa o dönem Orta Asya’da çete gruplarını örgütlemiş ve Türki halkları birleştirmek istemişti. Jön Türklerin fikri Çin, İran ve Rusya’ya karşı koyabilen bir imparatorluk planı idi. Bu üç ülke için bu tür bir bloğun oluşumu tehlike olarak görülüyordu.

Şimdi ise bu bloğu oluşturma planlarının ana siyasi gücü ''Bozkurt'' hareketidir ki amacı dünyadaki tüm Türki halklarını birleştirmektir. Bu hareketin yandaşları Azerbaycan’da da, Iran'da da var.

Gerçekte Türki ülkeler ve milletler arasında çok fazla çelişki var. Mesela Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki gerginlikler. Tüm Türki ülkelerde çok farklı düşüncelerde olan siyasi partiler ve hareketler var. Bu ülkelerin çoğu Türkiye’den askeri yardım almak istiyor ama zamanımızın Yeniçerileri de olmak istemiyorlar. Bu ülkeler Çin ve Rusya’yla kavgalı olmak istemiyorlar.

Türki devletlerin Çin ve Rusya’yla olan ilişkilerinde maddi ve farklı çıkarlar var. Peki Türkiye ne veriyor? Çıplak bir fikir ve amacın belli olmadığı bir şey için savaşmayı. Kim bunu ister? Tabi ki ekonomik bir blok oluşturulmasının başarılma ihtimali de var. Ama kesinlikle NATO gibi bir askeri teşkilat olamaz.