AKP'li Niğde Belediyesi'nde 44 usulsüzlük

AKP'li Niğde Belediyesi'nde 44 usulsüzlük
AKP’li Niğde Belediyesi'nde 44 usulsüzlük ve mevzuata aykırı uygulama Sayıştay raporuna yansıdı.

Mehmet MENEKŞE


AMASYA - Sayıştay denetçilerinin raporları belediyelerdeki usulsüzleri ve yasaya aykırı uygulamaları ortaya koyuyor. Sayıştay raporuna göre; AKP’li Niğde Belediyesi mal ve hizmet alımlarını mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu etkisizleştirdi. Mal ve hizmet alımları ihaleye çıkılmadan doğrudan temin usulü ile yapıldı.

LİSANSSIZ FİRMAYA DEVİR

Niğde Belediyesi'nin kendi yetki ve sorumluluk alanındaki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerini herhangi bir bedel alınmaksızın ihalesiz şekilde, lisansı da olmayan Niğde Katı Atık Depo İşletme Birliği'ne devrettiği ortaya çıktı. Raporda, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, toplanan ambalaj atıklarının çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verilmesinin zorunlu olduğu dile getirildi.

KAMU KURUMLARA SÜRESİZ TAHSİSLER

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen 40 taşınmazın 37'sinde mevzuatta belirtilen azami sürenin dikkate alınmadığı Sayıştay raporunda yer aldı. Taşınmazların, belediye meclisinin kararı ile sadece asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 25 yılı geçmemek koşuluyla mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hatırlatıldı.

SPOR KULÜBÜNE MEVZUATA AYKIRI TAHSİS

Niğde Belediyesi'nin iki halı sahayı da Belediye Spor Kulübü Derneği'ne tahsisinin, mevzuata ve emsal mahkeme kararlarına aykırı olduğu vurgulandı. Raporda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelerin amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabileceğinin, gerekli desteği sağlayabileceğinin belirtildiği ancak taşınmaz tahsisinin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

DEMİRCİLER ODASINA BEDELSİZ TAHSİS

Niğde Sanayi Sitesi'nde yer alan belediyeye ait bir taşınmazın da herhangi bir idari işlem tesis edilmeden, bedelsiz olarak Niğde Demirciler Odası'na tahsis edildiği tespit edildi. Ayrıca taşınmazın oda tarafından düğün salonu olarak işletilebilmesi için belediye bütçesinden bakım ve onarım harcaması yapılmasının da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.

OLMAYAN BİRİME KADRO ATANDI

AKP’li Niğde Belediyesi'nde, ‘Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği’ hazırlanmadan söz konusu müdürlüğe müfettiş kadrosunda bulunmayan bir personelin atandığı ve fiilen olmayan bu kadronun kullanıldığı tespit edildi. Personel tarafından fiilen herhangi bir görevin yerine getirilmediği anlaşıldı.

FAZLA ÇALIŞMA VE ENGELLİ PERSONEL UYARISI

Ayrıca, Niğde Belediyesi tarafından personel şirketinden temin edilen bazı işçilerin azami sınırı aşacak şekilde fazla çalışma yaptığı tespit edildi. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hatırlatılarak, fazla çalıştırmaya son verilmesi istendi. Ayrıca belediyenin yasada belirtilen düzeyde engelli personel istihdam etmediği de raporda vurgulandı.

PERSONELE DEĞİL ŞİRKETE ÖDEME

Niğde Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nden temin edilen personelden emekli olan 12 kişiye tazminat ödemelerinin doğrudan personelin banka hesabı yerine şirkete gönderildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu da vurgulandı. Şirket tarafından ilgili personele ödeme yapılmaması durumunda personel tarafından belediyeye açılabilecek dava sonucunda ek mali külfetle karşılaşma riski olduğu uyarısında bulunuldu.

Öne Çıkanlar