Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı

Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı
Sayıştay’ın 2022 denetim raporuna göre AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız iş yerlerine izin verdi, Temsil ve Tanıtma Giderleri yanlış birimlerde kullanıldı. Raporda Çaybaşı ilçesinde bulunan çöp tesisinin su kaynağına karıştığı da doğrulandı.

ORDU - Sayıştay tarafından AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırlanan 2022 yılına ait raporda dikkat çeken birçok usulsüzlük yer aldı. Raporda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü dışındaki müdürlüklerin temsil ağırlama bütçesi kullandığı, otopark gelirlerinin ilçelere gönderilmediği; minibüs, otobüs, servis ve taksi plakalarının süresiz olarak verildiği, taşınmazlarda kira sözleşme hükümlerine uyulmadığı ve mal alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

OTOPARK ÜCRETLERİ İLÇELERE GÖNDERİLMEDİ

Sayıştay raporuna göre Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından elde edilen otopark gelirlerinin ilçe belediyelerine gönderilmediği ortaya çıktı. Raporda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilmek veya kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark gelirlerinin nüfusları oranında ilçe belediyelerine dağıtılmadığı tespit edildi.

KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE İNDİRİM YAPMIŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi faaliyetlerine girmeyen ve asli hizmetleri kapsamında yapılmış olan harcamalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV)’nin giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi gerekirken indirim konusu yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede; belediyenin iktisadi faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet alımları dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması gerekirken, iktisadi faaliyetleri dışındaki alımlarla ile ilgili olarak 2022 yılı içerisinde 191 İndirilecek KDV hesabına 3.215.048,75 TL tutarında kayıt yapıldığı, bahsedilen KDV tutarlarının indirime konu edilmesi nedeniyle de vergi dairesine gönderilmesi gereken KDV tutarlarında eksiklik oluştuğu tespit edilmiştir.

RUHSAT OLMADAN İŞYERİNİN ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMİŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kiraya vermiş olduğu bazı işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği ve bazı işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının olmadığı tespit edildi.

KATI ATIK TESİSİ ÜÇ KERE CEZA YEDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi Tesislerinin işletilmesi işinde Çevre Mevzuatı ve Sözleşme Hükümleri doğrultusunda hareket etmediği ve bu kapsamda üç kere ceza yediği de ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşinin yüklenicisi firma hakkında Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ÇED raporunda verilen taahhütlere aykırı faaliyette bulunulması ve su kaynağının kirletilmesi gerekçeleriyle 3 ayrı para cezası uygulandığı tespit edilmiştir.

TEMSİL VE TANITMA ÖDENEKLERİ YANLIŞ BİRİMLERE KULLANDIRILMIŞ

Belediye bütçesinde sadece başkanlık makamına ait olması gereken Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin aynı zamanda, diğer birimlerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırıldığı görülmüştür. Belediye bütçesinde sadece başkanlık makamına ait olması gereken Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin aynı zamanda, diğer birimlerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırıldığı görülmüştür.

İŞÇİLERİN YILLIK İZNİ KULLANDIRILMAMIŞ

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Zamanında Kullandırılmaması Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görüldü. Anayasa’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde; dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu haklar ile şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için iki yüz yirmi Türk Lirası (2022 yılında 756 TL) idari para cezası verileceği hükme bağlandı.

MİNİBÜS, OTOBÜS VE TAKSİ PLAKALARI

Minibüs, Otobüs, Servis ve Taksi Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde minibüs (M), otobüs (J), servis (S), taksi (T) ve dolmuş (D) plakalarının, İl Trafik Komisyonu kararları, il, ilçe belediyeleri encümen kararları ile süre belirtilmeden verildiği tespit edilirken yapılan incelemelerde Ordu İli Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmeden önce İl Trafik Komisyonu ve Encümen Kararları ile 924 adet T (Taksi), 2.974 adet M (Minibüs), 361 adet D (Dolmuş), 224 adet J (Otobüs), 732 adet Servis plakası tanımlanmış ve üçüncü kişilere verilen söz konusu plakaların süresiz bir şekilde kullanılması sağlandığı ortaya çıkartıldı.

ÇÖP TESİSİNİN ÇEVREYE ZARARI TESCİLLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, "Gerek mecliste gerek Ordu’da defalarca dile getirdiğimiz konu Sayıştay Raporuyla da tescillendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İlküvez çöp tesisinde olan usulsüzlükler ve çevre tahribatı tescillendi" dedi.

'BU TESİS KAPATILMALI'

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İlküvez çöp tesisinde olan usulsüzlükler ve çevre tahribatı; daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Bakanlığın ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının da Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firmaya kestiği cezalar, yazdığı yazılarla sabitti diyen Adıgüzel, “Bu sözleşmeye aykırı tesisin hukuksuzluğu Sayıştay Raporu’nun 19. Sayfasında “BULGU 4: Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi Tesislerinin İşletilmesi İşinde Çevre Mevzuatı ve Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Hareket Edilmemesi” başlığında net bir biçimde ifade edilmiştir. Bu tesisin Büyükşehir tarafından derhal kapatılması, sözleşme gereği de insan ve çevre sağlığı açısından da belediyecilik sorumluluğu gereği de mecburiyken bu yapılmamış ve bugüne kadar açık kalmıştır" diye konuştu.

Öne Çıkanlar