Sayıştay’ın Tatvan Belediyesi raporu: Dolu müdürlüklere vekil atanarak harcama yetkisi verilmiş

Sayıştay’ın Tatvan Belediyesi raporu: Dolu müdürlüklere vekil atanarak harcama yetkisi verilmiş
Sayıştay’ın 2022 denetim raporuna göre Tatvan Belediyesi, kanuna aykırı olarak taşınmaz tahsisi yaptı. İhaleler usule uygun yapılmadı. Belediyedeki 10 ayrı dolu müdürlüğe vekalet yoluyla atama yapıldı ve harcama yetkisi verildi.

Şenol BALI


BİTLİS - Sayıştay tarafından AKP'li Tatvan Belediyesi hakkında hazırlanan 2022 yılına ait raporda, dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı. Raporda belediyenin borç stoku yasal limiti 124 milyon 75 bin TL iken 2022 yılında toplam borcunun 295 milyon 452 bin 188 TL olduğu tespit edildi.

SATIŞ VAR, SÖZLEŞME YOK

Rapora göre belediye, kendisine ait olmayan Sahil Yolu’ndaki 10 ayrı ticari üniteyi mevzuata aykırı bir şekilde ihale ederek kiraladı.

Benzer usulsüzlük, ihale ile gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında da tespit edildi. Belediyenin, yıl içerisinde sattığı 20 adet taşınmaz için sözleşme imzalanmadığı belirtildi.

Raporda, “Yıl içerisinde muhtelif tarihlerde yapılan toplam 20 adet taşınmaz satışı olduğu görülmüştür. Satış işlemlerinin tamamının, ihalenin üzerinde kalan kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilmediği ve ayrıca sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir. İhale şartnamelerinin incelenmesi sonucunda şartnamelerde ödeme sürelerinin 30 ve 60 gün olarak öngörüldüğü görülmüştür. Dolayısıyla tüm satış işlemleri ile ilgili olarak sözleşme yapılması yasal zorunluluktur. Sonuç olarak, ihale kararının, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bedelin tahsil edilmeyeceği taşınmaz satış ihalelerinde sözleşme yapılması gerekmektedir” İfadeleri yer aldı.

Belediyenin, doğrudan alımlarda da alımların belli bir süreyi içermesine rağmen sözleşme hazırlamadığı kaydedildi. Rahva bölgesindeki imar planı düzeltmeleri, dikey yollara orta refüj yapımı, harcama pusulası hizmet alımı ve kamyon ve iş makinası kiralama hizmet alımı işlerinin sözleşme yapılmadan gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ALIM LİMİTİ AŞILMIŞ

Belediyenin doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılan mal alımlarında, hizmet alımlarında ve yapım işi alımlarında borçlanma sınırını aştığı rapora yansıdı. Raporda “21.12.2022 tarihi itibarı ile Belediyenin mal alımlarında yasal limitinin 6.310.890,68 TL olduğu ancak giderin 55.219.735,41 TL olduğu yani harcama oranının %874,99 seviyesinde gerçekleştiği, hizmet alımlarında limitinin 3.908.003,41 TL olduğu ancak giderin 15.666.126 TL olduğu yani harcama oranının %400,87 seviyesinde gerçekleştiği ve yapım alımlarında limitinin 1.705.864,94 TL olduğu ancak giderin 5.028.092,29 TL olduğu yani harcama oranının %294,75 olduğu tespit edilmiştir” denildi.

AYNI GÜN 9 DEFA MICIR ALINMIŞ

Belediyenin aynı nitelikteki, aynı tarihli ve aynı birimin ihtiyacı olan alımları parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği de tespit edildi. 18 Mart 2022 tarihinde açık ihale ile gerçekleştirilmesi gereken mıcır alımı ile ilgili belediyenin ihale yerine, aynı gün 9 kez doğrudan temin yoluyla mıcır alımına gittiği belirtildi.

MİNİBÜS HATLARI KİRA SÖZLEŞMESİ BİTMESİNE RAĞMEN KULLANILMAYA DEVAM ETTİ

Raporda, ilçedeki minibüs hatlarının süre belirtilmeksizin ihale yoluyla kiralandığı ve sözleşmede belirtilen kira süresi dolmasına rağmen kira ilişkisinin devam ettiği de tespit edildi. 48 adet minibüs hattının bazılarına süresiz ruhsat verildiği, bazıların da süresiz çalışma adı altında üçüncü kişilere kiralandığı rapora yansıdı. Minibüs hatlarının bakanlık kararı olmadan 49 yıl için ihale edilmesinin de mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekildi.

DOLU MÜDÜRLÜKLERE VEKİL ATANARAK HARCAMA YETKİSİ VERİLMİŞ

Raporda ayrıca belediyedeki dolu müdür kadroları için başka memurlara vekalet verildiği ve vekillerin harcama yetkisi ile işlem yaptıklarına yer verildi. Belediyedeki 10 müdürlük için benzer işleyiş tespit edildi.

Belediyenin şirketinde istihdam edilen bazı işçilerin Zabıta Müdürlüğü’nde zabıta personeli olarak, bazı işçilerin de İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye personeli olarak görevlendirildiğine dikkat çeken Sayıştay, işçi ücretlerinden kesilen ve emanet hesabında tutulan sendika aidatlarının sendikaya ödenmediğini tespit etti.

Öne Çıkanlar