Kayyım atanan Mardin'in Sayıştay raporu: Taşınmazlar kanuna aykırı olarak süresiz tahsis edilmiş

Kayyım atanan Mardin'in Sayıştay raporu: Taşınmazlar kanuna aykırı olarak süresiz tahsis edilmiş
Sayıştay raporunda kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde taşınmazların kanuna aykırı olarak süresiz tahsis edildiği, doğrudan satın alımların usule uygun olarak kaydedilmediği, işçilerin yıllık izin haklarının kullandırılmadığı tespit edildi.

Rojhat ABİ


DİYARBAKIR - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2016'dan bu yana iki dönemdir kayyım tarafından yönetiliyor. Sayıştay raporunda belediyeye ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.

TAŞINMAZLAR EN FAZLA 25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEBİLİR

Sayıştay raporunda Mardin Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların, Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne ve Derik İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisi için alınan meclis kararlarında süre belirtilmediği, dolayısıyla taşınmazların ilgili kamu kurumlarına süresiz tahsis edildiği belirtildi. Taşınmazların kamu kurumlarına tahsis işlemlerinin süreli olarak ve en fazla 25 yıllığına yapılması gerektiği dile getirildi.

DOĞRUDAN SATIN ALIMLAR SİSTEME KAYDEDİLMEMİŞ

Belediye tarafından gerçekleştirilen doğrudan alımlarının usule uygun olarak Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) kaydedilmediği ve bu nedenle toplam harcama tutarının EKAP verileri ile elde edilemediği belirtildi.

İŞÇİLERE YILLIK İZİN HAKKI VERİLMEMİŞ

Raporda, işçilerin yıllık izinlerinin de kullandırılmadığı ifade edildi. İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin idareye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması istendi.

BELEDİYENİN 'YERSİZ' BORÇLARI

Raporda, Mardin Büyükşehir Belediyesinin ödemekle mükellef olmadığı, ilçe belediyelerinin ödemesi gereken vergi borçlarını ödediği belirtildi. Borçların gelir kaybına sebebiyet verilmemesi için ilgili ilçe belediyesine devredilmesini istendi. Ayrıca, belediyenin büyükşehir belediyesi olduğu 2014 yılından bu yana ilçe belediyelerinin çevre temizlik vergisi payını da büyükşehir belediyesine hiç aktarmadıklarına dikkat çekildi.

Öne Çıkanlar