AKP'li Muş Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda: 47 milyonluk borçlanma sınırı aşımı, kayyım yöntemi ile ihale

AKP'li Muş Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda: 47 milyonluk borçlanma sınırı aşımı, kayyım yöntemi ile ihale
Sayıştay’ın 2022 belediyelere ait raporları yayımlandı. Sayıştay raporuna göre, AKP yönetimindeki Muş Belediyesi borç sınırını 47 milyon TL aştı. Belediyenin kayyım belediyelerine benzer doğrudan temin faaliyetleri ise dikkat çekti.

Şirin BAYIK


DİYARBAKIR - Sayıştay, 2022 yılına ait belediye ve bağlı idarelere ilişkin raporları yayımlandı. Belediyelerin mali durumu, işlemlerinde mevzuata uyup uymadığına ilişkin incelemelerin yer aldığı raporda, önemli tespitler yer aldı. Bu belediyelerden biri AKP’li Muş Belediyesi.

47 MİLYONLUK BORÇ LİMİT AŞIMINA UYARI GELDİ

Sayıştay’ın Muş Belediyesi’ne ait raporunda, Belediye’nin birçok kalemde tahsilat sağlamadığı, borç limitinin aşıldığı ve kayyım belediyelerinde görülen doğrudan temin yöntemi ile ihaleler düzenlediğini tespitleri yer aldı.

Raporda yer alan bulgulardan biri borç limitinin aşılması oldu. Raporda yer alan tespite göre, 2022 yılı için Belediyenin maksimum borçlanabileceği tutar 274 milyon 262 bin TL. Ancak belediye 2022 yılsonu itibariyle, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı 322 milyon 253 bin TL’ye ulaştı. Raporda yer alan bulguya göre, Muş belediyesi mevzuatla belirlenmiş olan limiti 47 milyon 991 bin 414 TL aştı. Raporda, “İdarenin 2022 yılı itibariyle sahip olduğu borç stoku mevzuatta belirtilen borçlanma sınırını geçmiş olup, faaliyet döneminde anılan sınırlamalara uygun hareket edilmesi gerekmektedir” uyarısı yer aldı.

İHALELERDE TEK BİR FİRMADAN TEKLİF ALINMIŞ

Sayıştay raporunda yer alan bir başka bulgu belediyenin yapmış olduğu alımlar. Muş Belediyesi’nin, doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği alımların bazılarında piyasa araştırması yapmadan temin yoluna gittiği ifadeleri yer aldı.

Raporda, idarenin alım işlemleri incelemesinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımların bazılarında sadece tek bir firmadan teklif alarak ve piyasa fiyat araştırması yapmadan gerçekleştirildiği, yine bazı alımlarında ise direkt belediye şirketi üzerinden mal ve hizmet satın alımı gerçekleştirdiği tespiti yer aldı.

Raporda, “Doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımlarında en uygun şart ve fiyatla alımı sağlamak için piyasa araştırmasının birden çok gerçek veya tüzel kişiden fiyat teklifi alınarak yapılması mevzuata ve amaca uygun olacaktır” ifadesi yer aldı.

ORGANİZASYONLARDA USULSÜZLÜK

Muş Belediye’sinin gerçekleştirdiği bazı projeler kapsamında satın almaların mevzuata uygun temin edilmediği, bunun yerine avans verilmek suretiyle doğrudan piyasadan satın alınarak gerçekleştirildiği tespiti de yer aldı.

Mevzuata uygun olmayan bu projelerde ilgili personele avans verilerek ihale ve piyasa araştırması yapılmadığın belirtildiği raporda, “Bu kapsamda “kar festivali” organizasyonu için 265 bin 711TL tutarında, “Hoş Geldin Bebek Projesi” organizasyonu için ise 320 bin 327 TL tutarında harcama yapıldı” bilgisi ye aldı. Ayrıca 2022 yılı için belirlenmiş doğrudan temin parasal limitinin de üzerinde bulunduğu tespiti yapıldı.

Diğer taraftan satın alınan iş kalemleri içerisinde sahne ışıklandırması, konser organizasyonu vb. belli bir süreyi içeren işler bulunmasına rağmen herhangi bir sözleşmeye de bağlanmadığı yine raporda yer alan tespitler arasında bulunuyor. Raporda ayrıca “aksi uygulamalar ise anılan Kanun hükümleri gereği sorumluluk doğurabilecektir” uyarısı yer aldı.

100 ADET TAŞINMAZIN HAKSIZ İŞGALİ

Sayıştay’ın bir diğer uyarısı da, Muş Belediyesi’nin mülkiyetlerin 100 adet taşınmazın, ihale suretiyle kiralanması yerine ecrimisil (haksız işgal) karşılığında süreklilik kullandırıldığına yönelik oldu. Raporda, Muş Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan söz konusu 100 adet taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil bedeli tahsili suretiyle kullandırıldığı tespiti yer aldı. Raporda, “İhale yöntemi ile kiraya verilmesi sağlanmalıdır” uyarısı yer aldı.

TAŞINMAZLARIN TAKASI MUHASEBE KAYITLARINA ALINMADI

Raporda, Muş Belediyesi’nin maddi duran varlıklarında kayıtlı taşınmazların, gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlar ile takas edilmesi işlemlerinin kurum muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı tespiti yer aldı.

BİLANÇO İLE KAYITLAR ARASINDA TUTARSIZLIK VAR

Raporda yer alan bir diğer tespit ise, belediyenin taşınır kesin hesap cetveline kayıtlı tutarlar ile muhasebe kayıtlarındaki bakiyelerin birbiriyle eşleşmediği oldu. Raporda, Belediyenin ayrıntılı hesap cetveli ile bilançodaki tutarların farklı olması nedeniyle Malzeme Hesabı; 2 milyon 805 bin TL fazla, Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı 2 milyon 931 bin TL fazla, Taşıtlar Hesabı 13 milyon 532 bin TL fazla ve Demirbaşlar Hesabı’nda 3 milyon 12 bin TL’nin fazla göründüğünü tespit etti.

Raporda, belediyedeki taşınır kayıtlarının ve takibinin sağlıklı bir şekilde işlemediği bilgisi yer aldı.

BELEDİYENİN TAHSİL ETMESİ GEREKEN PARA ALINMAMIŞ

Sayıştay’ın Muş Belediyesi’nde dikkat çeken bir diğer nokta, Belediyenin yararına tahsillerin alınmadığı tespiti oldu. Birçok kalemde tahsillerin sağlanmadığının yer aldığı Sayıştay’ın bulguları şu şekilde;

  • Ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiği tespit edilmiştir.
  • Belediye mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine ilişkin tahsilatın yapılmadığı görülmüştür.
  • Belediye lehine karara bağlanan davalardan tahsil edilen avukatlık vekalet ücretlerinin dağıtımı sırasında bütçeye gelir olarak kaydedilmesi gereken %5’lik kısmının kaydedilmediği görülmüştür.

(HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar