İstanbul Barosu başkanı adayı Saraç: İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Barosu başkanı adayı Saraç: İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' İstanbul Barosu Başkan Adayı Avukat Filiz Saraç hedeflerini, projelerini ve programını Artı Gerçek'e anlattı.

Yağmur Kaya


İSTANBUL - Gerçek- İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, baro başkanı adayları Artı Gerçek'e program ve hedeflerini anlatmaya devam ediyor.

'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' İstanbul Barosu Başkan Adayı Avukat Filiz Saraç 32 yıldır avukatlıkm görevinin yanı sıra önceki baro yönetimlerinde de yer aldı. Saraç, İstanbul Barosu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik dahil çeşitli görevler üstlendi, 2017-2021 döneminde TBB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığını hatırlatan Saraç, bu süreçte çoklu baroya ve temsilde adaletsizliğe karşı mücadelede yer aldığını aktardı.

"Kadın adayların ağırlıkta olduğu, tecrübe ile gençliğin buluştuğu bir grubuz" diyen Saraç Artı Gerçek'in sorularını yanıtladı.

-Nasıl bir baro istiyorsunuz?

“İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yönetmek değil, beraber üretmek olarak tanımlıyorum.
Baromuza kayıtlı yaklaşık 57 bin Avukatız. Bu sayı yakınılacak bir konu olmaktan çıkarılmalıdır. Her biri ayrı değer olan meslektaşlarımızın Baro ile iletişiminin güçlendirilmesini sağlayıp, doğru ve etkin organizasyonların güce çevrilmesi mümkündür. Oluşturacağımız komisyonlarla, hukukun ve meslek sorunlarının her alanında düşünen, üreten, emek veren, takip eden, dayanışma içerisinde olan bir meslek grubu olacağız. Meslektaşlarımızın sürekli yanlarında hissedecekleri güçlü bir Baro hedefimiz.”

'HAK İHLALLERİ GÜCÜ ELİNDE BULUNDURAN, YANİ SİYASAL İKTİDARDAN GELİR'

“İstanbul Barosu 144 yıllık geçmişe sahip savunmanın örgütüdür. Hak ihlalleri gücü elinde bulundurandan, yani siyasi iktidarlardan gelir. Barolar ise kendilerini insan haklarını korumakla yükümlü sayar. Bu baroların varoluş nedenlerinden biridir. Dolayısıyla hak ihlalinin geldiği siyasi iktidarlara karşı görüş belirttiklerinde ve duruş sergilediklerinde “efendim siyaset yapıyorsunuz” şeklindeki söylemler ve bu söylemlerin bir suçlama gibi getirilmesi yersizdir.”

1878’den beri yani baromuzun 144 yıllık tarihi boyunca iktidarda kim olursa olsun, bütün baro yönetimlerimiz hak ihlali gördükleri yerde duruşlarını sergilemişlerdir.

'HEDEFİMİZ ETKİN BARO, GÜÇLÜ AVUKATLAR'

-Seçildiğiniz takdirde önceliğiniz neler olacak?

“Yargı sisteminde hak mücadelesini öncelikle avukatlar vermektedir. Bütün meslektaşlarımızın, özellikle de genç meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal zorluklarının aşılması konusunda etkin olacağız. Şubat ayından bu yana plan ve projelerimizi, geleceği inşa edecek genç avukatlarımızla ve stajyer avukatlarımızla birlikte hazırladık ve birlikte hayata geçireceğiz. Etkin Baro, güçlü avukat hedefimiz.”

“Avukatların ofislerinde her gün şiddet mağdurları için bireysel mesleki mücadele verdiklerini, avukatlık mesleğini aktif yapan biri olarak biliyorum. Bu çabaların daha geniş kapsamda bir araya getirilmesine yönelik çalışmaları artırmalıyız. Baro Başkanı seçilmem halinde, mağduru kimi zaman meslektaşlarımız da olan ve ülkemizde gittikçe artan şiddet sarmalının kalkması yolunda, bu mücadeleyi tüm meslektaşlarımızla omuz omuza yükseltmek ve genişletmek için çaba sarf edeceğim.”

“Genç avukat sayısından yakınmayacak, genç meslektaşlarımızın gücünü mesleğin gücüne dönüştüreceğiz. Geçmişin deneyimi ile gençliğin vizyon ve dinamizmini bir araya getireceğiz.
İstanbul Barosu gibi köklü ve büyük bir yapının organizasyonunu doğru bir biçimde gerçekleştireceğiz. Her bir meslektaşımızı ilgi alanlarına göre yönlendirerek, meslek ve meslektaş için hedefler koyarak beraber yürüyeceğiz. Meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız, Baroyu her zaman ve her yerde yanında hissetmeleri için çalışacağız. Hedefimiz; mesleğimizin saygınlığını artırmak ve meslektaşlarımızı hak ettikleri ekonomik ve sosyal konuma eriştirmektir.

'KADIN MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

-Meslektaşlarınızın ne gibi sorunları mevcut? Bu sorunlara dair projeleriniz ya da vaatleriniz neler?

“CMK ücret tarifesinin arttırılması ve uzlaştırmacılarının avukatlardan oluşması için mücadele edeceğiz. Adliyelerin yönetiminde söz sahibi olacağız. Avukata yönelik şiddetin önlenmesi için etkin mücadele edeceğiz. Haciz, keşif ve benzeri görev mahallerinde kolluk kuvvetinin eşlik etmesi zorunluluğunun getirilmesi ve adli kolluk biriminin kurulması için çalışacağız. İcra Dairelerinde yaşanan sorunlara çözümler üreteceğiz.

“İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın hakları mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çocuk hakları ve engelli hakları için mücadele vereceğiz.”

“0-10 yıl kıdeme sahip meslektaşlarımızın öncelikli olacağı avukatlara özel iş merkezlerini organize edeceğiz.”

“CMK, Adli Yardım, AHM, Bölge Temsilcilikleri, Avukat Destek Birimleri, Avukat Sosyal Destek Merkezi, Gönüllü ve Kadrolu Nöbetçilerin entegre çalışacağı, avukatların her türlü bilgi ve destek ihtiyacına 7/24 cevap verecek ve meslektaşların yanında derhal yer almalarını daha etkin ve hızlı hale getirecek örgütlenme ve teknik imkanları sağlayacağız.

'ÇOKLU BARO AVUKATLARIN VE SAVUNMANIN BÖLÜNMESİDİR'

“Çoklu Baro, Baroların bölünmesi, savunmanın ve avukatların bölünmesidir. Kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Çoklu Baronun kaldırılması için mücadeleye devam edeceğiz.”

“Genç avukatların vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin 5 yıla kadar muaf tutulması, 5 yıldan 10 yıla kadar da yüzde 50 indirimli olması için çalışacağız.”

“Genç avukatların ilk iki yıl Baro aidatı ödememesinin sağlanması için yasa değişikliği önereceğiz.
0-10 yıl kıdeme sahip meslektaşlarımızın öncelikli olacağı avukatlara özel iş merkezlerini organize edeceğiz.”

“Kamu avukatlarının özlük haklarının ve tüm bağlı çalışan avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz. Kamu avukatlarının özlük haklarının ve bağlı çalışan avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu alandaki belirsizliğin giderilmesi için avukatların bağlı çalışmalarına yönelik (ücret, sosyal güvenlik, mesai, meslek içi eğitim, baro aidatı vb.) ilke kararları alacağız. Bağlı çalışan avukatların karşı taraf vekalet ücreti konusunda yaşadığı haksızlıkların ve avukatlar arasındaki ücret ihtilaflarının çözümünde Baronun aktif rol almasını sağlayacağız.”

'STAJYER AVUKATLARIN DURUMUNU İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

“Stajyer avukatların ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi için çalışacağız. Stajyer avukatların ve eğitmenlerin ulaşım sorunlarının ve zaman kaybının giderilmesi için staj eğitim merkezi faaliyetlerinin adliye bölgelerinde yürütülmesini sağlayacağız.”

“Hedefimiz çok çalışarak ve tüm meslektaşlarımızla mesleği ve meslektaşı ileriye taşımak, mesleğe hak ettiği saygınlığı kazandırmak, meslektaşın yanında ve ait hissettiği güçlü Baro’yu hep birlikte heyecanla yaratmaktır.”

"Sağlıklı çevrede yaşam hakkı, insan hakkıdır" anlayışıyla çevre davalarında daha etkin ve mücadeleci olacağız. Ayıca Baronun ve avukatlık bürolarının çevreci yaklaşıma geçmesi için iş birliği ve farkındalık programlarını hayata geçireceğiz. Ruhsatını alan her avukat için bir ağacın dikileceği İstanbul Barosu Ormanı’nı oluşturacağız.

'MUHALİF SESLER SUSTURULMAK İSTENİYOR'

-İktidar kanadı tarafından “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” olarak ifade edilen, yasaya itiraz edenler tarafından “sansür yasası” ve “sosyal medya yasası” şeklinde nitelendirilen kanunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sansür Yasası”, ‘dezenformasyonla mücadele ediyoruz’ denilerek muhalif seslerin susturulmaya çalışılmak istenmesidir. Demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine aykırıdır. Söz konusu yasanın 29. maddesi; “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişi’ 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek” demektedir. Hukuki belirlilikten yoksun bu kavramlar hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. Yargı bağımsızlığının bu kadar zedelendiği ülkemizde bu kriterleri tarafsızca kim nasıl tayin edecek? Yaklaşan seçimler öncesinde böyle bir yasanın çıkarılmış olması gazetecileri ve sosyal medyadan paylaşım yapan yurttaşları baskı altına almak istemektir.”

Öne Çıkanlar