Müfredat taslağında okul öncesi: Aile kurumunun devamı için çaba, milli kimlik muhafazası, sade hayat...

Müfredat taslağında okul öncesi: Aile kurumunun devamı için çaba, milli kimlik muhafazası, sade hayat...
Yeni müfredat taslağına göre 57-68 aylık çocuklara hayatında sadeliği tercih etmesi, gösterişten kaçınması, liyakata önem vermesi, inancına uygun ürünler satın alması ve sahip olduğu inancın gereklerini yerine getirmesi öğretilecek.

Artı Gerçek - Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını bir haftalığına kamuoyunun görüşüne açtı. Müfredattaki okul öncesi eğitim programına göre, çocuklara, aile fertlerinin öncelikli ihtiyaçları için kendi isteklerini ertelemesi, farklı milletlerden insanlarla iletişim kurarken milli kimliğini ve kültürünü muhafaza etmesi, hayatında sadeliği tercih etmesi, satın alacağı ürünlerin inancına uygun olmasına dikkat etmesi, borçlanma araçlarını ve kurumlarını toplumsal dini finansal ve hukuki bağlamda değerlendirmesi gibi konularda eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11’inci maddesine göre anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 57-68 (5-6 yaş) aylık çocukların kaydı yapılıyor. Bu yaş, okulda fiziki imkan bulunması durumunda uygulama sınıflarına 36 aya kadar (3 yaş) düşebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26 Nisan’da kamuoyuyla paylaştığı müfredatta 3-5 yaşlarındaki çocuklara okula başlamadan önce şunlar öğretilecek:

İNANCA UYGUN ALIŞVERİŞ

Konvansiyonel banka, katılım bankasının yanı sıra aile içi borçlanmanın da borçlanma kurumu olarak tanımlandığı müfredatta, çocuklardan borçlanma araçlarını ve kurumlarını dini bağlamda da değerlendirmeleri istenecek. İsraftan kaçınmanın gerekliliğinin tekrarlandığı programda, alışveriş sırasında fiyat araştırması yapılması ve çocukların “inancına uygun” ürünleri satın alması öğretilecek. Müfredatta 57-68 aylık çocukların “hayatında sadeliği tercih etmesi, gösterişten kaçınması” gerektiği yer alırken, çocuklardan “sahip olduğu inancın gereklerini yerine getirmeleri” istenecek.

DERSLERDE EŞARP KULLANILACAK

Programa göre ailelere “haber mektubu” yollanacak ve ev ziyaretleri yapılacak. “Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda uzman kişiler okula davet edilerek konferans” düzenlenecek. Programda, “haber mektubu”nun içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken okullara davet edilecek “uzman kişiler” ve konferans konuları hakkında herhangi bir sınırlandırma yapılmadı. 57-68 aylık çocukların ders kapsamında eşarp kullanılabileceği “sınıfın olanakları doğrultusunda sınıfta bulunan maske, kostüm, şapka, şal, atkı, kurdele, tül, eşarp…” sözleriyle müfredata yerleştirildi.

'AİLE KURUMUNUN DEVAMI İÇİN ÇABA GÖSTER'

Programda “aile bütünlüğünün korunması” için 57-68 aylık çocuklara sorumluluk da yükleniyor. Çocuklara “Aile bağlarını güçlendirmek için mizahı araç olarak kullanması” erdem kazanmak için yapılacak eylemlerden biri olarak yer aldı. Çocuklardan aile bütünlüğüne önem vermesi ve aile fertlerinin öncelikli ihtiyaçları için kendi isteklerini ertelemesi isteniyor. Çocuklardan “ülkesinin geleceği için” aile kurumunun önemini benimseyerek devamlılığı için çaba göstermesi de bekleniyor.

'KURUMSAL BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE PAYLAŞMA'

Çocuklara “dijital mahremiyetin yasal sorumluluğunu bilme” leri gerektiği hatırlatılarak, sosyal medyada kişisel bilgi, belge ve fotoğraflarının erişilebilirliğini sınırlamaları, kendisiyle paylaşılan sosyal, kurumsal ya da kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiği öğretilecek.

'İYİLİK YAPARKEN MİLLİ DEĞERLERİ GÖZET'

Çocuklara toplumsal normlara uygun hareket etmek erdem olarak benimsetilecek. Yeni programa göre çocuklardan bir eylemi gerçekleştirirken içinde yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerini dikkate almaları isteniyor. Türk kültürünün devamlılığı için çaba göstermeleri, “yerli ve milli” ürünleri tercih etmeleri ,iyilik yaparken milli ve manevi değerleri göz önüne almaları ve farklı milletlerden insanlarla iletişim kurarken milli kimliği muhafaza etmeleri benimsetilecek. (ANKA)

Öne Çıkanlar