Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisi, 1 Mayıs, Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’ne dair yazılı açıklama yaptı. “8 Mart’tan Newroz’a, Newroz’dan 1 Mayıs'a Mücadele Büyüyor” başlığıyla yapılan açıklamada, 1 Mayıs’a erkek egemen otoriter iktidar ve rejimlerin baskıcı politikaları, savaş, işsizlik, yoksulluk, göç ve ekolojik yıkımların yaşandığı bir süreçte gidildiği belirtildi. 

Kadınların özgürlük, barış ve eşitlik mücadelesi yürüttüğü ve bunun için ısrarcı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Kapitalist krizler, savaşlar göstermektedir ki; bir yanda ezenler diğer yanda ezilenler, bir yanda sömürgeciler diğer yanda halklar, bir yanda savaş isteyenler diğer yanda emek, barış, özgürlük mücadelesi yürütenler var. Kadınlar olarak; talancı, savaşçı,  soyguncu erkek egemen düzenin, Ukrayna'dan Şengal'e uzanan savaş politikalarının şiddet, taciz, tecavüz, göç, sömürü ve derin yoksulluk getirdiğinin bilinciyle savaş ittifakına karşı hep beraber onurlu ve kararlı bir barış, eşitlik ve özgürlükte ısrar ediyoruz” denildi.

DAYANIŞMA VE ORTAK MÜCADELE

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “ Savaşlar sonucunda ülkesini terk etmek zorunda kalan on milyonlarca mülteci ırkçılık ve ayrımcılığa uğramakta, iç ve dış politikada istismar malzemesi yapılmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk mültecilerin kölelik düzeni koşullarındaki emek sömürüsüne tacize, tecavüze ve şiddette uğramalarına karşı biz kadınlar dayanışma ve ortak mücadele olanaklarının yaratılmasında kararlıyız. Adil, barışçıl, demokratik bir ülke ve enternasyonal dayanışma ile güzelleşecek bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kadınlar olarak, doğanın haklarını ve yaşam alanlarımızı savunan bütün direnişlerin en önünde yer alıyor, ekolojik talana geçit vermiyoruz. AKP iktidarı, TCK değişikliği yasa tasarısı gibi göstermelik düzenlemelerle erkek yargının işleyişine yeni kılıflar, fail erkekleri koruyacak yeni yöntemler bulmaya çalışıyor. Ancak biz kadınlar dün olduğu gibi bugünde haklarımızdan İstanbul Sözleşmesinden,6284 den vazgeçmeyeceğimizi mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘AYSEL TUĞLUK’U SERBEST BIRAKIN’

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve demans teşhisi konulmasına rağmen tahliye edilmeyen Aysel Tuğluk’a da değinilen açıklamada, “Aysel Tuğluk şahsında kadınları ve tüm hasta tutsakları hedef alan düşmanlık politikasına karşı kadınlar Aysel Tuğluk 'a ve cezaevlerine ses olmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyorlar. Aysel Tuğluk kadın mücadelemizin hafızasıdır serbest bırakın” denildi. 

1 MAYIS’TA BULUŞMA ÇAĞRISI

HDK Kadın Meclisi olarak taleplerini 1 Mayıs alanlarında haykıracaklarının belirtildiği açıklamada, “Demokratik muhalefetin en canlı ve direngen bileşenlerinden biri olan kadın özgürlük mücadelesi, iktidarın her türlü saldırısına karşın engellenemeyecek bir gelişim içinde olduğunu, 8 Mart ve Newroz alanlarında sloganlarıyla, zılgıtlarıyla, coşkusuyla gösterdiği gibi 1 Mayıs'ı da bu kararlılıkla karşılamaya hazırlanmaktır. Dünyadan yükselen kadınların sesi, Kürdistan ve Türkiye'nin her yerinde direnen işçi ve emekçi kadınların sesiyle birleşsin, eşitsizliğe, ırkçılığa, erkek/devlet şiddetine, faşizme,  sömürgeciliğe karşı 1 Mayıs alanlarında halaylarımızla, zılgıtlarımızla, sloganlarımızla buluşsun” denildi.