TÜİK Cumhurbaşkanlığını fena yalanladı (Eğitimin çöküşü)

Yazımın başlığında kullandığım Cumhurbaşkanlığı kelimesinin şahsileşmiş şekli 2023 bütçesini TBMM’de sunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay.

Fuat Oktay 2023 bütçesini TBMM’de sunarken, TARİH 5 ARALIK, konu doğal olarak eğitim-öğretime de geldi ve eğitim-öğretim alanında Türkiye’de çok büyük gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı vizyonla politika ve öncelikler arasına eğitimi her zaman birinci sıraya koyduklarını belirten Oktay, eğitimin, ülkelerin beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli araçlardan biri olduğuna işaret etti.

Bütçeden en yüksek payı eğitime ayırmaya devam ettiklerini kaydeden Oktay, 2002'de 11,3 milyar lira olan eğitim bütçesini, yaklaşık 650 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi.

İlginçtir, “Allah’ın sopası yoktur” da diyebilirsiniz, 7 ARALIK 2022’de, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bütçe konuşmasından tam iki gün sonra TÜİK 2021 sonu itibariyle kesinleşmiş hesaplar üzerinden eğitim harcamalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Yine ilginçtir, TÜİK’in kesinleşmiş büyüklükler üzerinden paylaştığı bilgiler Fuat Oktay’ın verdiği bilgilerle yaklaşık tabana tabana zıt.

Zaten, enflasyonun yüzde 85 olduğu bir ülkede bir Cumhurbaşkanı yardımcısının “2002'de 11,3 milyar lira olan eğitim bütçesini, yaklaşık 650 milyar liraya çıkardık” demesini aklı başında, vicdan sahibi vatandaşların takdirine bırakabilirim ancak.

TÜİK de TL bazında bazı bilgileri paylaşmış ama bu bilgilerin çok açıklayıcı bir boyutunun, anlamının olabileceğini söylemek kolay değil.

Ama, TÜİK eğitim harcamalarını milli gelire, bütçe büyüklüklerine oranlayarak da vermiş, dolar bazında da vermiş ve eğitim-öğretim harcamalarının durumu böylece Fuat Oktay’ın sunumuna oranla çok daha net görülebiliyor.

ekran-goruntusu-2022-12-09-222139.jpg

Yukarıdaki TÜİK tablosunu bir inceleyelim lütfen.

Evet, eğitim harcamaları aynen Fuat Oktay’ın belirttiği gibi 2011’de 77.3 milyar TL iken 2021 sonu itibariyle 344.3 milyar TL’ye çıkmıştır.

Ama, aynı dönem zarfında eğitim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 5.5’den yüzde 4.8’e düşmüştür.

Ey Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bu mudur büyük eğitim başarısı?

Konu bütçe olduğuna göre GSYİH içinde devletin eğitim harcamaları yüzde 4.2’den yüzde 3.4’e düşmüş, TÜİK böyle söylüyor.

Ey Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bu mudur büyük eğitim başarısı?

Toplam eğitim harcamaları ABD doları bazında 46 milyar dolardan 38.8 milyar dolara düşmüştür.

Ey Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bu mudur büyük eğitim başarısı?

ABD doları bazında öğrenci başına eğitim harcaması 2389 dolardan on sene içinde 1747 dolara düşmüş.

Ey Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bu mudur büyük eğitim başarısı?

TÜİK bence Fuat Oktay’ın bütçe sunuş konuşmasından tam iki gün sonra bu bilgileri paylaşarak cami duvarına bir şey yapmış gibi durmaktadır.

Umarım TÜİK Başkanı da o tebliği yayınlayan MASAK Başkanı gibi başka bir göreve tayin yöntemiyle görevinden alınmaz.


Eser Karakaş: Kadıköy Saint Joseph lisesi muzunu. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İİBF’den mezun oldu. Doktorasını 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. 1996’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde profesör olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi İİBF’de Dekanlık yaptı. 2016 yılında 675 sayılı KHK ile ihraç edildi. 2008 yılından itibaren Strasbourg Üniversitesi Science Po’da misafir öğretim görevlisi olarak bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar