ekim devrimi

14.04.2021 - 00:02

bir başkasına zarar vermedikçe, tek tek bireylerin korkuyla hareket etme hakkı var. bu hakkı ne kadar az kullansak o kadar iyi ama tek tek, birbirimizi yargılama hakkımız yok.

22.04.2020 - 15:49

Büyük Ekim Devrimi’nin lideri Sovyetler Birliği’nin (SSCB) kurucusu Vladimir Ilyich Ulyanov, bilinen adıyla Lenin’in bugün 150. doğum günü.

17.01.2020 - 00:14

Kapitalist uygarlık buhranı derinleştikçe, insanlığı bu eril, tekçi, diktatoryal, endüstriyalist sistemden kurtaracak köklü, küresel bir değişime duyulan ihtiyaç da derinleşiyor.

16.01.2019 - 00:01

Nazizm karşısındaki zaferden sonra, 1915 soykırımından sağ kurtulanlar, müttefiklerden, bu arada Moskova’dan vatanlarına geri dönüşün sağlanması için taleplerde bulunuyorlardı.

12.01.2019 - 00:01

Şimdi aynı oyunu Suriye Kürdistan’ında görüyoruz: Kendine mecbur kılma. Peki, Türkiye Kürtleri ne hissediyor? Bunu seçim sonuçlarından anlayacağız.

04.01.2019 - 00:01

Birbiri ile dalgalı çatışma halinde olan Arap, Türk, Pers milliyetçilikleri, Kürt mevzubahis oldu mu birleşiverir, birbirlerini sık sık sırttan hançerledikleri halde.

09.11.2018 - 00:16

Sovyet Devrimi, Rus ordusunun barış talebi ile ayaklanması, Osmanlı ordusunun hiç zahmetsiz Doğu Anadolu’yu ele geçirmesine olanak sağlamıştı.

21.02.2018 - 00:59

70 bin askeri Allahuekber Dağları'nda kırdıran Enver Paşa, sözde Osmanlı şamarı atacak, Turan Yolunu sefere açacaktı. Yatsınlar kalksınlar 1917 Bolşevik Devrimi'ne şükretsinler.

21.01.2018 - 00:01

2000’li yılların ilk yarısında, Latin Amerika’da sol iktidar oldu ancak küreselleşmenin yarattığı sorunlara çözüm üretemedikleri ve yolsuzluklara bulaştıkları için iktidardan düştüler.

14.01.2018 - 00:05

Sol popülizm, 1789 Fransız ve 1830 devrimlerinin kralcılığa, aristokrasiye ve kiliseye karşı halk ayaklanmaları döneminde ortaya çıktı.

07.01.2018 - 00:01

Cumhuriyet sonrası popülizm II. Meşrutiyet sonrası oluşan, milliyetçilik, Müslümanlık akımlarından etkilenerek sürmüş, sağ popülizm de bu geleneğin üstünden yürümüştür.