infaz

02.05.2022 - 16:19

Yozgat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 30 yıllık mahpus Metin Güven’in infazı, 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmemesi üzerine yakıldı.

17.04.2022 - 23:59

Devlet görevlilerinin suç işleme özgürlüğüne sahip olduğu inancı, görülmemiş bir denetimsizlikle birleşince hapishaneler 'toplama kamplarına' dönüşüyor.

//