AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde ben Fransa’ya geldim ve iltica ettim. İltica sorgumda dünyanın ve Türkiye’nin başına büyük bir bela geldiğini ama bunun farkına varıldığında geç kalınmış olacağını söyledim. Sonra 2004’te aşağıdaki taşlamayı yazdım, Osmanlıca sözlüğü önüme koyup denedim. Osmanlıcılığın başlayacağını sezinlemiştim. O günden bugüne ne değişti, siz karar verin, bence beter oldu.

 

FARZEN

Sen eskiden
Fuhul-i peşşegir'din (1)
Fırsat bin'din,
Fuzuli şiirler okudun
Fuc'eten (2) adam saydılar seni...

Sünnetle, düğünle
Cebini fulus'la (3) doldurdun,
Fukara'yı bab-ullah'ın (4)
Oyuna göz diktin...

Senin bir facir (5)
Ve faide-cu (6) olduğunu bilmediler
Şimdi fail-i müstakil (7) bir şekilde
Fail-i muhtarsın... (8)

İnsanlar fikdan-ı nakd (9) içinde
Fazilat'la fazihat'ı (10) karıştırdın
Böyle durumlarda adamın ağzına
Fülfül (11) sürerler...

Ama senin
Ferman-ı vacib-ul'lerin (12)
Fermude (13) ve fermuarların var
Sen bir furu maye'sin... (14)

Rabbena sana nakd-i firavan (15)
Ve omr-i firavan (16) versin...
Sen de bigun fakr-ı hal'e (18) düşersin
Senin de fi-i kat'in (19) vardır...

Faide-culuk ci- faide (20)
Faide-mend'lik bi-faide... (21) 
Bu ülkenin fedakaranı
Sana fazail-i ahlakı (22)
Fazail-i aliyeyi (23)
Ve fazail-i asliyeyi (24) öğretir
Zira asliye ceza sana az gelir...

                                                  2004 PARİS
            

Dipnotlar:
(1) Fuhul-i peşşegir'din: En iyi sinek yakalayan
(2) Fuc'eten: Birdenbire
(3) Cebini fulus'la: Parayla
(5) Fukara'yı bab-ullah'ın: Allahın fukarası
(6) Facir: Günahkâr
(7) Faide-cu: Faydacı
(8) Fail-i mustakil: Kendi yapan
(9) Fail-i muhtarsın: Özgür, hükümdar
(10) Fikdan-ı nakd: Para eksikliği
(11) Fazilat'la fazihat'ı: Faziletle rezilliği
(12) Fulful surerler: Kara biber
(13) Ferman-ı vacib-ul'lerin: Yapılması gerekli emirler
(14) Fermude: Emir
(15) Furu maye: Alçak, soysuz
(16) Nakd-i firavan: Bol para
(16) Omr-i firavan: Bol ömür
(17) Fakr-ı hal: Muhtaç durum
(18) Fi-i kat: Son fiyat
(19) Faide-culuk ci- faide: Neye yarar
(20) Faide-mend'lik bi-faide: Faydasız
(22) Fazail-i ahlakı: Ahlak Faziletleri
(23) Fazail-i aliyeyi: Yüksek faziletler
(24) Fazail-i asliyeyi: Temel faziletler

2008 yılında kendi sitemi kurdum ve yazılar yazmaya başladım. O sırada Fethullah Gülen beraat etti ve herkes Türkiye’ye nasıl geleceğini yazdı. Hatta Ayetullah Humeyni gibi geleceğini yazanlar da oldu. Ben o konuda aşağıdaki kitabımın arkasına aldığım bölümü daha geniş olarak yazdım. Hatta yazımda Erdoğan’ın, Fethullah Gülen’in gelmek istemesi durumunda tutuklama kararı çıkartacağını da yazdım. Sizce 2004 ve 2008’den beri bişey değişmiş mi?

Bunu yazma nedenim, o günlerde söylediklerimin tersini söyleyenler hâlâ bana tavır alıyorlar. Birileri Gülenci olduğumu yazmışlar, şimdi onun propagandasını yapıyorlar. Sebebi de 15 Temmuz darbesinin Gülen darbesi olmadığını söylemem ve her kim olursa olsun işkence ve haksızlıklara karşı durmam. 

Erdoğan bu dünyadan yargılanmadan göçemeyecek ve ben ve bitakım arkadaşların yazdıkları mahkemelerde konuşulmaya başlanacak. Bütün yaşamım boyunca demokrasiyi ve devrimi savundum ve buna devam edeceğim, devlet içinde oyun oynayanlar düşünsün ben rahatım.