AKP’liler, biliyorum, uluslararası mukayeseleri pek sevmiyorlar, hatta en sivri zekalıları lafı bu uluslararası endekslerin Türkiye aleyhtarı (!), Reis karşıtı mahfiller tarafından hazırlandığını ve piyasalara sürüldüğünü söylemeye kadar taşıyabiliyorlar.

Neyse, biz yine bu muhtemelen Siyonist, mason, kozmopolit, LGBT sempatizanı, hatta komünist çevrelerin tuzağına düşme pahasına, bu büyük riski bile göze alarak bir lig araştırması yapalım.

Erdoğan siyasetinin 20 senede Türkiye’yi nereye getirdiğini iyi görebilmek için aşağıdaki lig sıralamalarını iyi incelemek gerekebilir.

Erdoğan Türkiye’yi futbol terminolojisi ile mahalli kümeye itmiştir.

“Yerli ve milli olmak” da biraz böyle bir şey belki de.

İşte ligler ve yerimiz: 

Faiz ligi: “Politika faizleri konusunda dünya sıralamasında zirvede Venezuela (54.06) yer alırken ilk 10 sırada Zimbabve (40), Arjantin (38), Yemen (27), Sürinam (25), Angola (20), Liberya (20), Sudan (19.6), İran (18) ve Türkiye (18) var. Avrupa ülkelerine bakıldığında ise Türkiye, yüzde 18 ile faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Diğer Avrupa ülkelerinden Belarus 9.25 ile ikinci, Ukrayna 8.25 ile üçüncü sırada.”

Enflasyon ligi: Venezuela %2720, Sudan, % 388, Lübnan %138, Suriye %71.5, Surinam %60, Zimbabve %51, Arjantin % 51.5, İran %49,7, Etyopya 935.8, Angola %26.1, Zambiya, %22.1, Türkiye %19.6

Aşağıda 27 Mayıs 2021 tarihinde T24 sitesinde çıkan harika bir makaleden yaptığım alıntıyı tırnak içinde aktarıyorum.

Makalenin ismi Endeks Milliyetçiliği, müellifi DEVA Partisi Genel Başkan yardımcısı Burak Dalgın; kendisini kutluyorum, hem bu çalışma mantığı, hem de makalenin başlığı için. 

Yazarın iznini maalesef almadan sadece “Lig” ifadesini ilave ediyorum alıntıya. 

Demokrasi Ligi :(EIU, 2020) 167 ülkeden 104. sırada, kusurlu demokrasi ile otoriter rejim arasındaki 'karma rejim' sınıfındayız. Şili (17.) ve Güney Kore (23.) tam, Polonya (50.) kusurlu demokrasi kategorisinde. Civarımızdaki ülkeler Gambiya (103.) ve Pakistan (105.).

Hukukun üstünlüğü Ligi: (WJP, 2020) 127 ülkeden 107. sıradayız. Güney Kore 17., Şili 26., Polonya 28. Civarımızdaki ülkeler Çin (88.), Kenya (102.) ve Madagaskar (105.).

Basın özgürlüğü Ligi: (Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2020) 180 ülkeden 154. sıradayız. Güney Kore 42., Şili 51., Polonya 62. Civarımızdaki ülkeler Pakistan (145.) ve Bangladeş (151.).

İnternet özgürlüğü Ligi: (Freedom House, 2020) 65 ülkeden 48. sıradayız. Güney Kore 17. Şili ve Polonya bu endekste yok. Civarımızdaki ülkeler Zimbabwe (41.) ve Bangladeş (45.).

Akademik özgürlük Ligi: (Global Public Policy Institute, 2020) üniversitelerimiz en alt sınıfta (E). Güney Kore, Şili ve Polonya (A) kategorisinde. Bizimle aynı ligde değerlendirilen ülkelerden bazıları Suudi Arabistan, Çin ve İran.

Eğitim eşitsizliği Ligi: (UNICEF, 2019), 41 ülkeden sonuncuyuz. Polonya 6., Güney Kore 17. olarak ayrı bir ligdeler. Şili (39.) civarımızda.

Vatandaşların birbirine güven Ligi: (Dünya Değerler Araştırması, 2020) 49 ülkeden 27. sıradayız. Güney Kore 9., Şili 29., Polonya ise çalışmada yer almıyor. 'Çoğu kişiye güvenilebilir' önermesine 'evet' cevabı verme oranında İran ve Myanmar ile aynı seviyedeyiz; dünya ortalaması 1.5 katımız.

Küresel barış endeksi Ligi: (IEP, 2020) 163 ülkeden 150. sırada ve 'çok düşük' ile en alt kategorideyiz. Polonya (29.), Şili (45.) ve Güney Kore (48.) ikinci iyi kategori olan 'yüksek'te yer alıyorlar. Civarımızdaki ülkeler Zimbabwe (131.) ve İran (142.).

Pasaportun itibarı sıralaması Ligi: (Henley, 2021) 110 ülkeden 52. sıradayız. Güney Kore (3.) ve Polonya (10.) ilk onda yer bulurken Şili endekste yer almıyor. Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek ve Moldova Türkiye'nin önünde sıralanıyorlar. Tabii bu endeksten bahsedip pasaportla alakalı bir video çektikleri için mahkemeye verilen gençleri hatırlamamak olmaz!

Cinsiyet eşitliği Ligi: (WEF, 2021) 156 ülkeden 133. sıradayız. Şili 70., Polonya 75. ve Güney Kore 102. Civarımızdaki ülkeler Angola (119.) ve Mısır (129.).

Kadınların iş gücüne katılımı Ligi: (Dünya Bankası, 2019) 187 ülkeden 161. sıradayız. Polonya 94., Güney Kore 113. ve Şili 115. Civarımızdaki ülkeler Venezuela (153.) ve Sri Lanka (159.) Çalışma çağındaki dört kadından biri (Şubat 2021: yüzde 26.7) çalışıyor. Bu oranı erkeklerle aynı seviyeye (yüzde 60.4) taşımak, 12 milyon ilave kişiyi çalışma hayatına kazandırmak ve iş gücünü (ekonomiyi) yüzde 38 büyütmek demek!

15-29 yaş arası 'ne işte ne okulda' nüfus oranı Ligi: (OECD, 2019) 40 ülkeden 39.'yuz. Üstelik bu oranımız (yüzde 28.8) OECD ortalamasının (yüzde 12.8) iki katından fazla! Polonya 23., Şili 31., Güney Kore sıralamada yok. 'Ev gençleri' ifadesinin dilimize girmesi sebepsiz değil.

Eğitim kalitesini ölçen PISA testi Ligi: (OECD, 2018) 77 ülkeden 40.'yız. Güney Kore 7., Polonya 11. olarak ayrı bir seviyedeler. Şili (46.) bizim civarımızda.

İngilizce yeterlilik sıralaması Ligi: (EF, 2020) 100 ülkeden 69.'yuz. Polonya 16., Güney Kore 32., Şili 37. Civarımızdaki ülkeler İran (56.) ve ayrı sırayı paylaşan Bangladeş ve Guatemala (63.). On yıllardır okullarda İngilizce derslerine binlerce saat ve milyarlarca lira kaynak harcadıktan sonra bu neticeye varmamız ise apayrı bir konu!

Kişi başına düşen nominal milli gelir Ligi: (IMF, 2021) 195 ülkeden 72. sıradayız. Güney Kore 28., Polonya 49., Şili 55. Çin (61.), Bulgaristan (66.) ve Kazakistan (68.) bizden yukarıda yer alıyorlar. Kişi başına gelirimizin on beş sene önceye dönmüş olması ise hayli manidar (yazının burasında isteyen Sezen Aksu'dan 'Kaybolan Yıllar'ı çalabilir).

Refah endeksi Ligi: (Legatum Institute, 2020) 167 ülkeden 94. sıradayız. Güney Kore 28., Polonya 36., Şili 37. Civarımızdaki ülkeler Sri Lanka (84.) ve El Salvador (93.)

Global inovasyon endeksi Ligi: (WIPO, 2020) 131 ülkeden 51. sıradayız. Gümey Kore 10., Polonya 38. Şili (54.), Romanya (46.) ve Hindistan (48.) civarımızdaki ülkeler arasında.

Sabit genişbant internet hız Ligi: (Speedtest, 2021) 176 ülkeden 101. sıradayız. Güney Kore 2., Şili 15., Polonya 31. Civarımızdaki ülkeler Jamaika (95.) ve Bangladeş (99.)”.

DURUM BUDUR.