Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, tüm düğmeler yanlış ilikleniyor. Enis Berberoğlu’nu milletvekilliğine davet etmek için geçen haftadan beri Meclis Başkanı'nın sorduğu “hani fezleke” sorusunu, dünden bu yana muhalefet Meclis Başkanı'na soruyor: 

“Hani fezleke?” 

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı verdiğinden bu yana tersinden işlemeye başlayan sürecin özeti bu. 

Ne mi olmuştu, 

Anayasa Mahkemesi Berberoğlu hakkında yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararına uydu, yargılamanın yeniden yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na fezleke yazdı. 

Fezlekede, “Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının Anayasanın 83/2 maddesi uyarınca TBMM’nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, TBMM’nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ilişikte sunulmuştur”  denildi. 

Bu fezleke uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararıyla hakkındaki yargılama durdurulan Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin mevcudiyeti kabul edilmiş oldu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu sürece ilişkin olarak daha önce, “Durma kararı verildikten sonra, durma kararı verilmesi, dokunulmazlığının var olduğunu kabul etmesi, dokunulmazlığının var olduğunu kabul etmesi de milletvekilliğinin mevcudiyetini kabul etmek anlamına gelir” demişti. Sürecin böyle işlemesi halinde, “Meclis’te bunun gereğini yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.  

Bakanlık yeniden yargılama yapabilmek adına dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi.

Şimdi süreç nasıl işleyecek? 

Bu konuda kafalar karışık, zira Meclis’te ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. 

Öncelikle Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Meclis Genel Kurulu’nda okunarak, Berberoğlu milletvekilliğine davet edilecek. 

Berberoğlu milletvekilliğine davet edildikten sonra yeniden yemin etmesine gerek var mı? Kimi hukukçulara göre önceki süreç artık yok hükmünde olduğundan Berberoğlu’nun yeniden yemin etmesine gerek olmayacak. 

Yeniden yargılamanın başlaması için ise Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği fezleke, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle  Karma Komisyon’a gönderilecek.

Ne zaman gönderilecek? 

Bu tamamen Meclis Başkanı'nın inisiyatifinde. Meclis Başkanı isterse fezlekeyi hemen işleme koyar, isterse daha önce olduğu gibi yasama döneminin sonuna bırakabilir. 

Komisyon, dokunulmazlık konusunda bir karar verdikten sonra, konu yeniden Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek ve dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmesi halinde Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. 

Tüm bu sürecin işlemesi için Adalet Bakanlığı fezlekesinin TBMM’ye ulaşması bekleniyor. 

Aslına bakarsanız buna hiç gerek yok, 

Ama Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kanunda, uygulamalarda yazmayan bir şey söyledi, “fezlekeyi bekleyeceğim” dedi. 

Oysa isteseydi Anayasa Mahkemesi kararını Genel Kurul’da okutup, Berberoğlu’na yeniden milletvekilliği yolunu açardı. 

Oyaladı, oyalandı. 

İş geldi çattı Adalet Bakanlığı’na geldi. Peki o fezleke nerede? 

Dün tüm gün o fezlekenin karmaşası vardı Meclis koridorlarında. Adalet Bakanlığı, Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden TBMM Başkanlığı’na o fezlekeyi hemen gönderebilir. İş bir tuşa basmakta… 

Bakanlık o fezlekeyi gönderdi de TBMM Başkanı mı okutmadı, yoksa henüz ulaşmadı mı? Belli olmadı… 

Dün Genel Kurul açılır açılmaz, fezlekenin okutulup Berberoğlu’nun milletvekilliğine davet edilmesi beklendi ama olmadı. 

Anayasa Mahkemesi hak ihlali tespitine ilişkin kararının gerekçesinde ne diyor? 

Enis Berberoğlu’nun sadece güvenlik ve özgürlük hakkının değil aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğini de belirtiyor. Ve bu ihlallerinin tüm sonuçlarıyla hemen giderilmesini istiyor. 

İşte o karar verildiğinden bu güne kadar geçen sürenin tümü, her günü, her saati, her dakikası yeni bir ihlal anlamına geliyor. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ne yapacağını bilmeden ayağında top yuvarladıkça, temsil ettiği Parlamento’nun çatısı altında seçme ve seçilme hakkının ihlaline bir kez daha neden oluyor. 

Tüm bunların böyle olacağı, başından belliydi, 

Başından gerçekleşen tüm hukuksuzlukların şimdi hukuk eliyle düzeltilemeyeceği apaçık ortada, 

Ortada öyle karışık bir süreç var ki; 

İktidarın dün muhalefete sorduğunu, muhalefet bugün iktidara soruyor, 

Berberoğlu milletvekilliği düşürülürken, muhalefet Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin olarak yargılama sürecinin devam ettiğine işaret etti, “Hani Anayasa Mahkemesi’nin kararı?” dediler. 

Anayasa Mahkemesi kararını verdi, dinlemediler, “Hani yerel mahkemenin kararı?” dediler. 

Yerel mahkeme kararını verdi, dinlemediler, “Hani fezleke?” dediler. 

Adalet Bakanlığı fezlekeyi yazdı, ama şimdi nerede belli değil. Dün muhalefet gitti geldi, bir kere, iki kere, üç kere sordu ama yanıt alamadı, 

Dünden beri de muhalefet Meclis Başkanı'na soruyor, 

“Hani fezleke?”