“Xalq beni de istəmir” dedi Əminə Ərdoğan

"Halk bu anayasayı daha tam olarak anlamadı" derken Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan da "Halk beni de istemiyor…" diye sitem etmeye başladı kocasına.

Ahmet NESİN

"Başıma bunun geleceğini hiç hesaplamamıştım" diyor Erdoğan. Bu kez haklı, sadece kendisi için planlanan, yapılan ve halkoyuna sunulan faşist anayasayı halk anlamıyor. Esasında bu anayasayı halk anlıyor da böyle durumlarda insanlar hep kendilerini haklı çıkarmak için suçu başkalarının üzerine atarlar. Bizim gibi ülkelerde "Ben anlatamadım" yada "Benimle hemfikir olmak zorunda değilsin" gibi konuşmalar hiç geçmez.

Önümüzdeki oylama faşist anayasa oylaması yerine genel seçim olsaydı durum çok farklı mı olurdu, evet olurdu ama Erdoğan yine iktidardan düşer, 7 Haziran sonuçlarına yakın bir sonuç olurdu.

Bunun çeşitli nedenleri var mutlaka. 7 Haziran seçimlerinden itibaren Kürdistan’da yapılan faşist uygulamalar bunun en büyük nedeni bence. 2 yıl yaşanan Barış Masası sadece Erdoğan’ın oylarının düşmesiyle yerle bir oldu ve bugüne geldik. Kürt halkı, devrimciler, sosyalistler, sosyal demokratlar bodrumda yakılan gençlerin, öldürülüp sokakta çıplak durumda günlerce bırakılan kızların, kadınların, yaşına basmadan terörist diye öldürülen çocukların hesabını mutlaka soracaktı.

İkinci gerekçe Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anayasa değişikliğinde her şeyi kendisi için istemesiydi. Önceki yazımda da yazdığım gibi Erdoğan bu değişimle esasında Allah’a 2 kez ŞİRK koşuyordu. O kadar çok kişiyi kendisi seçecekti ki bu anayasaya göre, insanlar, apartman sakinleri apartman yöneticisinin bile Erdoğan tarafından seçileceğine inandılar.

Üçüncü gerekçe sanırım IŞİD’den dolayı geldi, istedikleri kadar ezelden beri "Bu halkın % 99’u Müslüman…" desinler, gerçek pek de o kadar doğru değildi. Türkiye din açısından ilginç bir ülke. Biz bu coğrafyada daha uzun yıllar ne kadar ateist olduğunu bilemeyeceğiz, çünkü böyle bir anket yapılamaz, yapılsa da bütün yanıtların doğru olacağı söylenemez. Sonuçta ciddi bir mahalle baskısı olan bir ülkede yaşıyoruz kurulalı beri. Ayrıca Türkiye’de, belki de bütün Müslüman ülkelerinde bir gerçek var, o da dincilerle dindarların ciddi bir şekilde ayrışması. Dindar kesim de bu durumdan ürktü ve geri durmaya başladı.

IŞİD’e silah verildiği söylentileri dolaşıyor, bu konuda yazılar yazıyorduk ama Cumhuriyet Gazetesi ve genel yayın Müdürü Can Dündar bunu fotoğraflarıyla haber yapınca iş biraz değil, neredeyse tamamıyla değişti. Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı ama tutuklanmaları ters tepti ve halk onlara daha çok inandı ve bir kısım AKP’ye oy veren şeriattan korkarak oyunu geri çekti. Tam olarak hepsi başka partiye gitmese de ya arayışa girdiler ya da halk oylamasında karşı durmayı seçtiler. Yani AKP seçmeninin bir kısmı Cumhuriyet Gazetesi’ni ve Can Dündar’ı daha inandırıcı buldu.

Gelelim son gerekçeye, Azerbaycan başkanı İlham Aliyev nereden duyduysa bu taktiği, Recep Tayyip Erdoğan’dan önce davrandı ve karısını 1. Başkan Yardımcısı olarak ilan etti. Erdoğan bütün kazıkları ülke içinden beklerken en büyük kazığı komşu ülke başkanı Aliyev’den yedi. İşte bundan sonra halk oyunu ciddi anlamda geri çekti. Emine Erdoğan’ı başkan yardımcısı yaptırmayı akıllarının ucundan bile geçirmediler, kafalarında damat Berat Paşa’ya alışıyorlardı ama bu kadarı da fazla olurdu, birden şapkalarını önlerine koydular ve "HAYIR" deme kararı verdiler.

Bunun üzerine Erdoğan, Emine Erdoğan ve bütün AKP yalakalarını aldı bir düşünce, ne yapacaklarını bilemediler, bütün silahlar geri tepmişti artık. Tek sevinen belki de damat Berat Paşa’ydı ama o da halk oylamasının sonuçlarından korkmaya başladı. Ve başladılar karı-koca sarayın koridorlarında volta atmaya: "Halk bu anayasayı daha tam olarak anlamadı" derken Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan da "Halk beni de istemiyor…" diye sitem etmeye başladı kocasına.

***

"Halk beni de istemiyor" dedi Emine Erdoğan…

"Xalq bu konstitusiyanı daha tam olaraq başa düşmədim" deyərkən Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Əminə Ərdoğan da "Xalq məni də istəmir …" deyə giley etməyə başladı ərinə.

Ahmət NƏSİN

"Başıma bunun gələcəyini heç hesaplamamıştım" deyir Ərdoğan. Bu dəfə haqlı, yalnız özü üçün planlanan, edilən və xalq oyuna təqdim edilən faşist konstitusiyanı xalq anlamır. Əsasında bu konstitusiyanı xalq anlayır da belə vəziyyətlərdə insanlar həmişə özlərini haqlı çıxarmaq üçün günahı başqalarının üzərinə atırlar. Bizim kimi ölkələrdə "Mən izah edə" yada "Mənimlə həmfikir olmaq məcburiyyətində deyilsən" kimi söhbətlər heç keçməz.

Önümüzdəki səsvermə faşist konstitusiya səsverməsi yerinə ümumi seçki olsaydı vəziyyət çox fərqli mı olardı, bəli olardı amma Ərdoğan yenə iqtidardan düşər, 7 iyun nəticələrinə yaxın bir nəticə olardı.

Bunun müxtəlif səbəbləri var mütləq. 7 İyun seçkilərindən etibarən Kürdüstanda edilən faşist tətbiqlər bunun ən böyük səbəbi məncə. 2 il yaşanan Barış Masası yalnız Ərdoğanın səslərinin düşməsiylə yerlə bir oldu və bu günə gəldik. Kürd xalqı, inqilabçılar, sosialistlər, sosial demokratlar zirzəmidə yandırılan gənclərin, öldürülüb küçədə çılpaq vəziyyətdə günlərlə buraxılan qızların, qadınların, yaşına çatmadan terrorist deyə öldürülən uşaqların hesabını mütləq soruşacaqdı.

İkinci səbəb Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu konstitusiya dəyişikliyində hər şeyi özü üçün istəməsi idi. Əvvəlki yazımda da yazdığım kimi Ərdoğan bu dəyişikliklərlə əsasında Allaha 2 dəfə ŞİRK qaçırdı. O qədər çox adamı özü seçəcək ki bu konstitusiyaya görə, insanlar, ev sakinləri mənzil idarəçisinin belə Ərdoğan tərəfindən seçiləcəyini inandılar.

Üçüncü səbəb sanaram IŞİD'den ötəri gəldi, istədikləri qədər əzəldən bəri "Bu xalqın 99% -i müsəlman …" desinlər, gerçək bir də o qədər doğru deyildi. Türkiyə din baxımından maraqlı bir ölkə. Biz bu coğrafiyada daha uzun illər nə qədər ateist olduğunu bilməyəcəyik, çünki belə bir anket edilə bilməz, edilsə də bütün cavabların doğru olacağı deyilə bilməz. Nəticədə ciddi bir məhəllə təzyiqi olan bir ölkədə yaşayırıq kurulalı bəri. Ayrıca Türkiyədə, bəlkə də bütün müsəlman ölkələrində bir gerçək var, o da dincilerle dindarların ciddi bir şəkildə ayrılması. Dindar seqment də bu vəziyyətdən qorxdum və geri dayanmağa başladı.

IŞİD'e silah verildiyi söz-söhbətləri gəzir, bu mövzuda yazılar yazırdıq amma Respublika qəzeti və ümumi nəşr müdiri Can Dündar bunu fotoşəkilləriylə xəbər quruluşun tərəfindən iş bir az deyil, az qala tamamilə dəyişdi. Can Dündar və Erdem Gül həbs olundu amma həbs tərs tepti və xalq onlara daha çox inandı və bir qisim AKP-yə səs verən şəriətdən qorxaraq oyunu geri çəkdi. Tam olaraq hamısı başqa partiyaya gəlməsə də ya arayışa girdilər yada halkoylamasında qarşı dayanmağı seçdilər. Yəni AKP seçmeninin bir qismi Respublika qəzetinə və Can Dündar'ı daha inandırıcı tapdı.

Gələk son səbəbə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev haradan duyduysa bu taktikası, Rəcəb Tayyib Ərdoğandan əvvəl davrandı və arvadını 1. Başçı köməkçisi olaraq elan etdi. Ərdoğan bütün payaların ölkə içindən gözləyərkən ən böyük kazığı qonşu ölkə başçısı Əliyevdən yeddi. İşdə bundan sonra xalq oyunu ciddi mənada geri çəkdi. Əminə Ərdoğanı prezident köməkçisi etdirməyi ağıllarının ucundan belə keçirmədim, başlarında kürəkən Berat Paşaya alışıyorlardı amma bu qədəri də çox olurdu, birdən şapkalarını önlərinə qoydular və "XEYR" demə qərarı verdilər.

Bunun üzərinə Ərdoğan, Əminə Ərdoğan və bütün AKP yalakalarını aldı bir düşüncə, nə edəcəklərini bilmədilər, bütün silahlar geri tepmişti artıq. Tek sevinən bəlkə də kürəkən Berat Paşa'ydı amma o da halk oylamasının nəticələrindən qorxmağa başladı. Və başladılar ər-arvad sarayın dəhlizlərində volta atmağa: "Xalq bu konstitusiyanı daha tam olaraq başa düşmədim" deyərkən Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Əminə Ərdoğan da "Xalq məni də istəmir …" deyə giley etməyə başladı ərinə.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet Nesin Arşivi