CHP'li Tezcan'dan başötürüsü için 'ortak önerge'ye dair açıklama: Heba edildi

CHP'li Tezcan'dan başötürüsü için 'ortak önerge'ye dair açıklama: Heba edildi
Yayınlanma:
A+ A-
CHP'li Bülent Tezcan Anayasa değişikliği teklifinin 'başörtüsü'yle ilgili maddesi üzerinde İYİP ile CHP'nin ortak değişiklik önergesinin reddedilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı: "Bu tarihsel fırsat, AKP ve MHP tarafından kurban edildi."

Artı Gerçek - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin "başörtüsü"yle ilgili birinci maddesi üzerinde İyi Parti ile ortak verdikleri değişiklik önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Tezcan "tarihi bir fırsat" dediği önergenin AKP ve MHP'nin 'seçim malzemesi olarak görme' hevesine kurban edildiğini söyledi.

Tezcan, paylaştığı “Anayasa Değişikliği Tutum Belgesi”nde reddedilen ortak önergeye dair şunları yazdı:

'BAŞINI ÖRTENİN DE AÇANIN DA GÜVENCESİ BİZİZ'

“Başını örtenlerin de örtmeyenlerin de endişe içerisinde olmayacağı bir düzenleme yapmayı önerdik. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuyu siyasi istismar meselesi yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Ancak şunu herkesin bilmesini isteriz. Başını örtenin de açanın da güvencesi biziz.”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'ERDOĞAN İÇİN SAMİMİYET TESTİYDİ'

3 Ekim 2022 tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı video paylaşımıyla; ‘kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarmak, yasal güvenceye almak, tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarmak, bu yarayı sonsuza kadar kapatmak için’ CHP milletvekilleri olarak kanun teklifi vereceğimizi ilan etti. Bu adım, Erdoğan ve Cumhur ittifakının başörtüsü konusunu sürekli bir istismar aracı yapma girişimine karşı toplumun belirli bir kesiminde ortaya çıkan endişeleri giderme amacına dönük samimi bir girişimdi. Aynı zamanda Erdoğan için de bir samimiyet testiydi.

'SAMİMİYET TESTİNDEN SINIFTA KALDI'

Kanun teklifi kabul edilerek bütün endişeleri gidermek mümkünken, daha geniş bir tartışma alanı açarak Anayasa değişikliği önerdi. Hem de konu sadece başörtüsü ve kılık kıyafet özgürlüğü iken, aslında Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş ve ayrıca düzenleme yapılması gereksiz olan ‘evlenme kadın erkek arasında olur’ gibi bir maddeyi de ekleyerek. Amacının çözüm değil yokuşa sürmek olduğu ortaya çıktı. Samimiyet testinden sınıfta kaldı.

'BAŞINI ÖRTMEYENLERDEN BAHSETMİYOR'

Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Anayasa Komisyonunda da samimiyet testinden geçemedi. İstismar niyetleri orada da ortaya çıktı. AK Parti ve MHP’nin teklifi başörtüsü konusunda başını örtenleri koruma altına alırken başı açık olanlara ilişkin aynı ölçüde bir koruma sağlamıyor. ‘Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı…’ diye devam eden hüküm, başını örtmeyenlerden bahsetmiyor.

Bir başka konu dini inancına dayalı olarak başörtüsünü güvence altına alacağız’ diyor. Yani o teklifte deniyor ki, ‘bir kimse dini inancı nedeniyle başını örtmek isterse onu koruyacağız.’

Anayasa'ya bunu bu şekliyle koymak, kadınların başörtüsü hakkını sadece dini inanç üzerinden güvence altına almayı öngörmek demektir. Bu ise dini inancına göre değil de başka sebeple başörtüsü takmak isteyenlerin hakkını güvence altına almayacaktır. Aynı zamanda neyin dini inanç gereği olduğu, neyin dine uygun olup olmadığı konusunda o hakkın sahibi olanın düşüncesi değil, iktidar sahiplerinin düşüncesi öne çıkmaya başlayacaktır. Dini inancı tarif etme hakkı yöneticilere bırakılamaz.

'BAŞINI ÖRTMEYENLERİN DE ENDİŞE İÇERİSİNDE OLMAYACAĞI BİR DÜZENLEMEYDİ'

Kadınların neyi dini inancı gereği yapıp yapmadığını ölçme ve belirleme yetkisi ne yöneticilere, ne de devlete ait olabilir. Böyle bir düzenleme yarın kudret sahiplerine ‘hayır sen dini inancın gereği başörtüsü takmıyorsun’ deme hakkını verir. Bırakın kadınlar hangi sebeple başını örtmek istiyorsa örtsün, hangi sebeple başını açmak istiyorsa açsın.

Yanlış, eksik ve sorunlu olan bu teklife karşı Anayasa Komisyonunda CHP ve İYİ Parti olarak bir değişiklik teklifi verdik. Onların metni üzerinde çalıştık, yani bambaşka yeni bir metin vermedik. Onların metninde ‘başını örtmesi’ diye yazmışlardı, biz onun yerine ‘başını örtmesi ya da örtmemesi dahil olmak’ üzere dedik. Yani başını örtenlerin de örtmeyenlerin de endişe içerisinde olmayacağı bir düzenleme yapmayı önerdik.

Verdiğimiz teklif şudur: ‘Hiçbir kadın başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz; bu nedenle kınanamaz suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet, kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır.’

'BAŞINI ÖRTENİ DE ÖRTMEYENİ DE GÜVENCE ALTINA ALAN BİR TEKLİF'

Bütün vicdan sahiplerine, ‘Yıllarca bu endişe içerisinde yaşadık, bu acıyı yaşadık’ diyenlere soruyoruz: Bu teklif, başını örtmek isteyen, dün üniversitelere sokulmayan, dün işyerlerine sokulmayan kadınların problemlerini çözüyor mu, çözmüyor mu? Vicdanı olan, aklı olan herkes bilir ki bu teklif başını örteni de örtmeyeni de güvence altına alan bir tekliftir.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN SİYASİ HIRSINA KURBAN EDİLDİ'

Bizim teklifimiz budur. Bu teklife AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri hayır dediler. Bu tarihsel fırsat, iktidarda bulunan Cumhur İttifakı’nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuyu siyasi istismar meselesi yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir.

Ancak şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler başarılı olamayacaklar. Kanun teklifimizi kabul etmeseler de Anayasa Komisyonu'nda verdiğimiz değişiklik önerisine hayır demiş olsalar da hiç kimse korkmasın. Herkesin hak ve özgürlüklerinin güvencesi biziz. Başını örtenin de açanın da güvencesi biziz.”

Tezcan'ın yazılı açıklaması Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı sürerken geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda Salı günü görüşülmesine başlanan Cumhur İttifakı'nın ortak anayasa değişikliği teklifi AKP-MHP temsilcilerinin oylarıyla kabul edilmişti. CHP ve İYİ Parti'nin görüşülen anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi için verdikleri değişiklik önergesi iktidar bloku milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti. Önergenin reddedilmesinin ardından CHP ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etmişti. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar