Bir devrim, bir değişim, bir dönüşüm yapacak olduğunuzda kardeşinizle birlikte mi devirirsiniz bu hayın devranı, yoksa kardeşinize karşı mı? Dünyayı kardeşlik kurtaracaksa, kardeşinizi devirmek yerine huyuna suyuna gitmeniz gerekmez mi? Kardeşiniz mi sizin yolunuza gelsin? Hangi kardeşin hangi kardeşi yola getireceğine kim karar versin?

Halklar kardeş midir? Kardeşse, halkların ebeveyni kimdir? Aynı ebeveynden beslenip büyüyen kardeşlerin birbirini koruyup kollayacağını söyleyen bir doğa yasası var mı? Her ebeveyn besleyici büyütücü müdür? Ebeveynin kötüsü olmaz mı? Kardeş ayıran, kayıran, birbirine düşüren ebeveyn yok mudur? Olanı istisna mıdır? İyi niyet ve çok çaba doğru düzgün ebeveynlik etmeye yeter mi? Ebeveyn süper kahraman mıdır? Olmak zorunda mıdır? Ebeveyn elinden geleni yapsa da birbirini koruyup kollamayan kardeşlerin hükmü nedir?

Halklar kardeşse, halkların da büyüğü, ortancası, küçüğü var mıdır? Devrimle gelecek eşitliği kardeşler arasında hangi denkleme göre bölüştürürsünüz? Kardeşler, ekmeği ve devrimi eşit mi bölüşür? Kardeşlik hakkı eşitlik hakkıyla aynı hak mıdır? Kardeşler arasındaki hakkaniyet ölçüleri kardeş olmayanlar arasında da geçer mi? Kardeşlik ile hakkaniyet birbirinden ayrı düşünülebilir mi? Düşünülebilirse kardeşlik hakkından, düşünülemezse eşitlikten bahsetmenin anlamı kalır mı? Eşitlik hangi hakkaniyet meselelerini çözer?

Aynı kandan gelmediğiniz birine kardeş der misiniz? Başka soydan, başka cinsten, başka inanıştan, başka mahalleden, başka hayattan birini kardeşliğe alır mısınız? Herkes kardeşiniz olabiliyorsa yoldaş kimdir? Kardeşinizle kardeş olmayı seçtiniz mi? Kardeşinizin kim olacağını, neye benzeyeceğini bildiniz mi? Kardeşten yoldaş olur mu? Kimi, ne zaman ve hangi koşullar altında yoldaşlığa seçersiniz? Yoldaşlar bir kez yoldaş olunca kardeş de olurlar mı? Sonradan kardeş de olan yoldaşlar bir daha ayrılmaz mı? Yoldaşınızla devranı devirirken kardeşinizi karşınıza almanız gerekse, yoldaşı mı yolda bırakırsınız kardeşi mi geride?

Kardeş, kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz kişi midir? Kardeşiniz ne yaparsa kardeşlikten çıkarırsınız? Yoldaşı yoldaşlıktan çıkarma ile kardeşi kardeşlikten çıkarma kuralları aynı mıdır? Kardeş şartnamesinin hangi maddeleri yoldaş şartnamesinde de bulunur? Yoldaş şartnamesinin her maddesini kardeş şartnamesine de koyabilir misiniz?

Kardeşler birbirini özgürleştirir mi? Birinin ak dediğine diğeri kara diyecek olsa, aralarındaki anlaşmazlık nasıl çözülür? Aynı anlaşmazlık kardeş olmayanlar arasında aynı şekilde mi çözülür? Kardeşinize rağmen mi karar alıp uygulamakta zorlanırsınız, kardeş olmayanlara rağmen mi? Kardeşiniz sizi doğru bildiğiniz yola bırakmıyorsa, yola kimle çıkarsınız? Hiç mi çıkmazsınız? Yolda tek başına kalmaktan endişe eder misiniz? Bu endişeye kaç gün dayanırsınız? Kaç günden sonra yolunuzdan cayıp kardeşinize rücu edersiniz? Kaç gün geçerse geçsin yoldaş bulana dek yola devam edersiniz?

Yoldaş iken kardeş ettiğiniz kişi sizden eşitler arası uzlaşma yerine kardeşler arasında hakkaniyet beklemez mi? Eşitler arası hukuka göre sizi halinize bırakacağına kardeşler arası hukuka göre karışma hakkı görmez mi? Siz kendinizde kardeşinize karışma hakkı görmez misiniz? Kardeşinize karıştığınız gibi yoldaşınıza da karışır mısınız? Karışabilir misiniz? Neye dayanarak? Yoldaşınızın sizin üzerinizde kardeşiniz gibi karışma hakkı olsun ister misiniz? Rıza gösterir misiniz? Göstermeyene ne söylersiniz? Ne gerekçeyle?

Fikir birliği etmediğiniz kardeş kardeşlikten, yoldaş yoldaşlıktan düşer mi? Kardeşinizle yollarınız ne zaman ayrılır? Yoldaşınızla? Yollarınız tekrar ne zaman ne koşulda birleşir? Kardeşinizin ayıpladığını yoldaşınız, yoldaşınızın ayıpladığını kardeşiniz alkışlıyorsa hangisini yeğlersiniz, kime meyledersiniz?