27.07.2021 - 23:36   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Hristiyan

26.06.2021 - 00:02

Sadece Müslüman kesim değil bu ülkede yaşayan Hristiyanlar da ‘muti’ olmaya, ne denilirse yapmaya aday olmuşlardır.

03.06.2021 - 00:01

Cinayetlerin nasıl işlendiğini Korkut Eken açıkça söyledi. Devletin adı kirlenmesin diye bazı işlerde 'elemanlar' kullanılırmış! Onun 'iş' dediği şey cinayet!..

Seçkin GÖVERCİN 18.05.2021 - 15:20

Özellikle Anadolu topraklarında yaşayan ve kendilerini gerçek Hristiyanlar olarak isimlendiren bu hareket, krallığı ve kiliseyi yeryüzündeki bütün kötülüğün temsilcisi olarak gördüğü için...

Mehmet BAYRAK 17.05.2021 - 17:52

Selçuklu’nun, güç yetiremediği Babaî isyancılarını, Lübnan bölgesinden getirttiği paralı Frenk askerlerinin yardımıyla bastırması da tarihe ilginç bir olay olarak geçecekti...

01.05.2021 - 00:06

Almanya’nın Doğu’daki çıkarlarına yönelik politikaları ile İttihat ve Terakki’nin homojenleştirme politikaları örtüşmüştü.

24.12.2020 - 21:36

Noel Yortusu olarak bilinen dini bayram her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğu tarafından kutlanıyor.

03.12.2020 - 00:01

AB zirvesinden ne karar çıkarsa çıksın, onun kafasındaki Avrupa, “Müktesebat Avrupası” değil, hep “islami fütuhatın Kızıl Elma’sı Avrupa” olarak kalacaktır