1915

24.04.2022 - 00:03

1915 Soykırımı gerçeğini yansıtan bir harita ile Türk ırkçılığını ve Türk-İslam fütuhatını belgeleyen bir başka haritanın bu acı yıldönümünde düşündürdükleri

18.08.2021 - 00:00

Tarihi binanın ranta teslim olmaması için 501 haftadır her Pazar direnen çevre dostları var. Haydarpaşa nice felakete, acıya direndi. Yine trenlerin düdükleriyle eninde sonunda şenlenecek.

26.06.2021 - 00:02

Sadece Müslüman kesim değil bu ülkede yaşayan Hristiyanlar da ‘muti’ olmaya, ne denilirse yapmaya aday olmuşlardır.

26.05.2021 - 00:01

Kıyımlardan etnik arındırmaya, asimilasyondan soykırıma, tehcirden kadim coğrafyadan kültürel kazınmaya ve dünyanın dört köşesine savrulmaya  uzanan bir katastroftur Ermeni gerçekliği.

//