07.12.2021 - 00:09   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Lenin

28.09.2021 - 00:01

Bütün komünist partiler başından itibaren monolitik-bürokrat partiler olarak şekillendiler.

14.09.2021 - 00:00

Başlıktaki kavram, daha önce kullanılmış mıdır bilmiyorum ama Marksist literatürde “üstyapının görece özerkliği” diye geçen benzer bir kavram vardır.

06.08.2021 - 00:02

'Olumlu başlayıp olumsuz sonuçlanmaktansa, olumsuz başlayıp olumlu bir sonuca ilerlemek daha iyidir'

Kemal S. ÇÖZÜM 07.06.2021 - 16:33

Karşımızda iktidar perspektifini kaybetmiş bir 'SOL' vardır. 12 Eylül’ün ve sonrasında sosyalist sistemin dağılmasının yarattığı yıkımın en önemli sonucu budur.