ChatGPT'ye aklımdaki deli sorular

OpenAI şirketi, geliştirdiği ChatGPT denen bir yapay zeka robotunu deneme kullanımına sundu. Yapay zekanın ABD üniversitelerindeki ortalama bir öğrencinin bilincine sahip olduğu söyleniyor. Ben de ChatGPT'yi aklımdaki deli sorularla meşgul edeyim dedim.

Sevgili okurlar, bu yıl biraz zor başladı benim için, daha ilk ayda iki kaza geçiren bendeniz 43 yıldır dikiş görmeyen derimi şimdiden iki yerinden dikiş tutturdum.

O yüzden bu yazı sizinle geç buluşmakta, bunun için de özür dilerim.

Ancak bendeniz acil koridorlarında dikiş dikecek doktor beklerken, ChatGPT programını da aklımda kendimizce cevap bulamadığımız sorularla meşgul etmeyi vazife bildim...

YAPAY ZEKA ROBOTU DENEME KULLANIMINA SUNULDU

Biliyorsunuzdur belki, duymuşsunuzdur, OpenAI şirketi, geliştirdiği ChatGPT denen bir yapay zeka robotunu deneme kullanımına sundu. Sunduğundan bu yana da ortalık kaynıyor. Bu yapay zeka robotu anlaşılan bugüne kadar internette gezinen yazışmaları ve konuşmaları kullanarak insansı fikirler ve cevaplar üretebiliyor.

Mesela öğrenciler için deneme makaleler yazabiliyor. Bu üniversiteleri ve okulları hemen harekete geçirdi, bu programın akademide kullanımını yasaklamaya kadar geldi mevzuu.

Amerikalılar çok korkmuş; eğitim sistemi çökecek, bir yıl içerisine bu robot öğretmenleri işinden edecek vsvs...

Ben pek ısınamadım bu işe.

Benim için yapay zeka, adı üstünde 'yapay'. O yapaylığı sebebiyle hiçbir zaman insan zekasının veya davranışlarının öngörülemezliğine erişemez diye düşünüyorum. Hep öngörülebilir hesaplamalar yapıp, başarılı modeller üretmeye odaklı bu 'yapay'.

Mesela ABD üniversitelerindeki ortalama bir öğrencinin bilincine sahip olduğu söyleniyor bu ChatGPT'nin. ABD'deki dünyanın en ünlü üniversitelerinin eğitim sistemlerinin günden güne gerilediği ve bazılarının 'parayı ver diplomayı al' durumuna kadar gelebildikleri tartışılırken yapay zekanın ortalama bir öğrenci kapasitesinde olması pek şaşırtıcı değil.

Sanırım benim külüstür 89 model AMSTRAD bilgisayarım da DOS yazılımı ile o dönem ortalama bir ilkokul öğrencisi kadar problem çözebiliyordu.

Diplomasız profesörlerin , rektörlerin ve hatta başkanların çok olduğu Türkiye'de pek de gocunacak bir durum yok.

Chat GPT de ancak o kadar yani...

Neyse. dedim ya ben acil koridorlarında beklerken, ChatGPT'yi aklımdaki deli sorularla meşgul edeyim dedim. Komik oldu.

İşte sorularım ve ChatGPT’nin cevapları:

Bana Türkiye'de muhalefetin seçimi kazanacağı bir siyasi model önerebilir misin?

ChatGPT: Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde muhalefet partilerinin zaferini garanti edecek bir siyasi model oluşturmam mümkün değil çünkü siyasi iklim ve iktidar partisinin eylemleri de dahil olmak üzere pek çok faktör sonucu etkileyecek. Ancak, Türkiye'deki muhalefet partilerinin seçimleri kazanma şanslarını artırmak için potansiyel olarak uygulayabilecekleri bazı stratejiler şunlardır:

Koalisyon oluşturmak: Muhalefet partileri güçlerini birleştirerek ve birleşik bir cephe sunarak iktidar partisine daha güçlü bir meydan okuma sunabilir.

Temel konulara odaklanma: Seçmenler için en önemli konuları belirlemek ve bunlara odaklanmak, muhalefet partilerinin seçmenlerle bağlantı kurmasına ve kendilerini iktidar partisinden farklılaştırmasına yardımcı olabilir.

Güçlü bir kampanya oluşturmak: Güçlü mesajlaşma ve sosyal medya ile diğer dijital araçların etkili kullanımı dahil olmak üzere kampanya stratejileri, muhalefet partilerinin görünürlüklerini artırmalarına ve potansiyel seçmenlere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Güçlü bir yerel örgütlenme oluşturmak: Güçlü bir yerel örgütlenme oluşturmak, muhalefet partilerinin seçmenlerle bağlantı kurmasına ve sahada desteği harekete geçirmesine yardımcı olabilir.

Bir taban hareketi oluşturmak: Bir taban hareketi oluşturmak, muhalefet partilerinin seçmenlerle bağlantı kurmasını sağlayabilir.

Zorlayıcı bir lidere sahip olmak: Zorlayıcı bir vizyona, iyi bir geçmişe ve seçmenlerle bağlantı kurma becerisine sahip bir lidere sahip olmak, muhalefet partilerinin destek oluşturmasına ve kendilerini iktidar partisinden farklılaştırmasına yardımcı olabilir.

Güçlü bir iletişim stratejisi oluşturmak: Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak güçlü bir iletişim stratejisi oluşturmak, muhalefet partilerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve mesajların etkili bir şekilde iletilmesine imkan sağlayabilir.

Bunun zor bir iş olduğunu ve bunu başarmak için çok çalışma, çaba ve kaynak gerektiğini ve kısa vadede başarmanın mümkün olmayabileceğini unutmayın.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalı halin son bulması için bir çözüm önerisi ve yol haritası yaratabilir misin?

ChatGPT: Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden ihtilaf için bir ihtilaf çözümü modeli oluşturmak, bölgenin tarihi, siyasi ve kültürel bağlamının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra ihtilafın merkezinde yer alan belirli konuların derinlemesine analiz edilmesini gerektirecektir. Ancak, böyle bir modele bilgi sağlayabilecek bazı genel ilkeler şunları içerebilir:

- Her iki tarafın meşru hak ve menfaatlerini tanımak ve bu hak ve menfaatleri adil ve eşitlikçi bir şekilde ele almak için bir çerçeve oluşturmak.

- Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflar arasında diyalog ve müzakereyi teşvik etmek.

- Güven artırıcı önlemler, ortak ekonomik projeler ve kültürel alışveriş gibi önlemler yoluyla taraflar arasında güven ve itimat oluşturmak.

- Çatışmanın çözümü sürecinde destek ve yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmak.

- Barışı ve uzlaşmayı teşvik eden sivil toplumu ve tabandan gelen girişimleri teşvik etmek ve desteklemek.

-Müzakereleri kolaylaştırmak için bağımsız bir üçüncü taraf arabulucu getirmek.

- İlgili tüm tarafların hak ve çıkarlarına saygılı ve bölgenin tarihi, kültürel ve jeopolitik gerçeklerini dikkate alan bir çözüm bulmak.

Bu çatışmayı çözmenin büyük olasılıkla çok çeşitli aktörleri ve paydaşları içeren uzun vadeli ve sürekli bir çaba gerektireceğini unutmamak lazım. Ayrıca her iki tarafın, siyasi irade göstermesinin önemini de not etmek önemlidir.

YAPAY ZEKA CUMHURBAŞKANLIĞI AFFI İSTİYOR

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutsaklar nasıl özgürlüklerine kavuşabilirler?

CHATGPT: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Türkiye'deki diğer siyasi tutsaklar çeşitli hukuki ve siyasi yollarla serbest bırakılabilir. Bunun bir yolu, mahkumların kendileri veya yasal temsilcileri tarafından talep edilebilecek bir cumhurbaşkanlığı affı verilmesidir. Diğer bir yol ise, daha yüksek bir mahkemenin önceki bir mahkûmiyeti veya cezayı bozabileceği yasal bir itiraz veya inceleme sürecidir. Ek olarak, siyasi tutuklular, hükümet politikalarında değişiklik yapılarak veya Türk hükümeti üzerindeki diplomatik veya uluslararası baskı yoluyla serbest bırakılabilir. Ancak, bu yöntemlerin başarı şansını tahmin etmek şu anda ülkenin siyasi durumuna bağlı olduğundan zordur.

AZINLIKLAR İÇİN KOLAY ÇÖZÜM YOK

Türkiye’de azınlık gruplara karşı baskıcı ortam nasıl aşılır?

ChatGPT: Türkiye'deki azınlık toplulukları üzerindeki baskıyı azaltmanın birkaç yolu var:

Mevzuat ve politika yoluyla azınlık gruplarının haklarını teşvik edin ve koruyun.

Azınlık gruplarının kamusal yaşama ve karar alma süreçlerine katılımını teşvik edin ve destekleyin.

Azınlık gruplarına karşı önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için eğitim ve bilinçlendirme programları sağlayın.

Azınlık liderliğindeki kuruluşların ve topluluk gruplarının gelişimini teşvik edin ve destekleyin.

Anlayış ve karşılıklı saygıyı geliştirmek için azınlık ve çoğunluk grupları arasında diyalog ve işbirliğini teşvik edin.

Medyayı, azınlık topluluklarını etkileyen sorunları bildirirken daha duyarlı olmaya teşvik edin.

Azınlıkların ekonomiye ve topluma dahil edilmesini teşvik eden girişimleri destekleyin.

Bunların kolay çözümler olmadığını ve Türkiye'deki azınlık topluluklarının karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde ele almanın zaman ve sürekli çaba gerektireceğini belirtmek önemlidir.

YAPAY ZEKA, TÜRKİYE'DE SOYKIRIM EĞİTİMİ ÖNERİYOR

Türkiye'de Ermenilere karşı nefretin azaltılacağı bir ortamı nasıl yaratırız?

ChatGPT: İnsanların Türkiye'de Ermenilere karşı ayrımcılık yapmadığı bir ortam yaratmak, eğitim, kültürel farkındalık ve politika değişikliklerinin bir kombinasyonunu içerecektir. Kilit noktalardan biri, Ermeni soykırımının tarihi ve bunun Ermeni toplumu üzerindeki etkisi hakkında eğitimi artırmak olacaktır. Ek olarak, topluluk etkinlikleri, kamu kampanyaları ve medya temsili yoluyla bir hoşgörü ve kapsayıcılık kültürünün teşvik edilmesi ayrımcılığın azaltılmasına yardımcı olabilir. Son olarak, ayrımcılık karşıtı yasaların uygulanması ve marjinal topluluklara destek sağlanması gibi politika değişiklikleri de daha kapsayıcı bir toplum yaratılmasında rol oynayabilir.


Aris Nalcı: 1998'de Agos'ta, Hrant Dink ve arkadaşlarıyla çalışmaya başladı. Haber müdürlüğü, editörlük ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. İMC televizyonunda programlar sundu ve bir süre haber müdürlüğü görevini üstlendi. Aynı dönemde Türkiye'de azınlıklarla ilgili ilk program olan Gamurç - Köprü'nün editörlüğünü ve sunuculuğunu yaptı. Programa halen ARTI TV'de devam ediyor. Birçok sivil toplum örgütünde azınlık hakları ile ilgili çalışmalar yaptı, sergi ve raporlar hazırladı. 1965 kitabının editörlerinden biridir, Evrensel ve Kor yayınlarından çıkan Paramazlar adlı kitabın ise çevirmenidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar