17.10.2021 - 21:03   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

04.10.2021 - 00:01

Katı Sünni İslam’a karşı en büyük ayaklanma 1239’da Babai İsyanı ile başladı. Bu isyan kendine özgü siyasi-sosyal şartlar ve Selçuklunun iktisadi yapısıyla ilgiliydi.

24.09.2021 - 02:27

Doğa ile Tanrı’nın bir olduğundan yola çıkarak insanı da evrenin bir parçası olarak Tanrısal bir bütünlük içinde kavrayan bu felsefi inanç, tek tanrılı dinlerin teolojisinden farklıydı.

09.09.2021 - 00:38

Yaşadığımız Eylüller sanki artık diğerlerinden farklı. Daha ağır, daha çökertici. Sevgiliden ayrılmanın umutlu hüznünden farklı..

30.08.2021 - 00:34

Bölgesel ve azınlık dillerinin korunup, anadil bağlamında yaşanır kılınması insani ve  demokratik bir değerdir ve bunun sıkıntısını en çok Kürtler çekmiştir.