08.08.2020 - 11:09   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

04.08.2020 - 00:02

Adalet ve eşitlik gibi etik değerlere dayanan ve bu değerlere ulaşmayı hedefleyen hukukun bu anlamda barışın ahlakiliğini sağlaması görevidir.

06.07.2020 - 00:03

Devlet iktidarı, adil yargılanma hakkını yok ediyorsa burada medeniyet kaybını gösteren devlet vandalizmi söz konusudur.