Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

24.01.2022 - 00:01

Modern bireysel egoizm, kendi iyiliğine, düzenine, kendisinin ve cemaatinin çıkarlarına odaklanmış olup bu çıkarları tehdit etme ihtimali olan her şeyi yok etmeye hazırdır.

29.12.2021 - 00:00

‘Hukukun üstünlüğü’ne dayalı bir demokrasinin inşa edilemeyişi ülkenin önünde bekleyen en önemli mesele olarak durmakta.

20.12.2021 - 00:03

'Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin kol gezdiği, açlığın, yoksulluğun ve şiddetin yaygınlaştığı, vicdanların sükût ettiği yerde zulüm zirveye ulaşmış demektir.'

12.12.2021 - 00:01

Hukukun üstünlüğünün dünya çapında gelişmesi amacını güden World Justice Project 139 ülkenin 8 ayrı başlıkta değerlendirildiği 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ni yayınladı.

06.12.2021 - 00:02

İnsanlar devletin ürettiği dil ve kavramlarla oluşan düşünce kodları üzerinden  analiz ve yorumlar  yaparak düşündüklerini sanıyorlar.

27.11.2021 - 00:00

Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra yeni sağ, muhafazakar, otoriter ve popülist bir rejime evrilebilen ve faşizme dönüşme potansiyeli taşıyan bir süreç içinde.

19.11.2021 - 00:01

Ülkeyi otokratik bir rejime savuran AKP’nin ötekileştirici, kutuplaştırıcı, akıl dışı beka sorunları yaratarak yol alması mümkün gözükmüyor.

15.11.2021 - 00:04

Dayatılan kimliklerden başat olanının içinde doğmuşsak övünerek ve diğerlerini ‘öteki’leştirerek, azınlık kimlikler içinde doğmuşsak ya asimilasyona razı olarak ya da direnerek yaşıyoruz.