22.01.2021 - 21:05   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Ümit Kardaş

Ümit Kardaş
Ümit Kardaş

14.08.2020 - 00:01

Muhalefetin öncelikle milliyetçi çağrışımlara açık bu nitelemeden vazgeçip, otokrasinin karşısına 'Demokrasi İttifakı' olarak çıkıp bu ittifakı daha kapsayıcı hale getirmesi gerekmekte.

04.08.2020 - 00:02

Adalet ve eşitlik gibi etik değerlere dayanan ve bu değerlere ulaşmayı hedefleyen hukukun bu anlamda barışın ahlakiliğini sağlaması görevidir.