Gün Zileli

Gün Zileli
Gün Zileli

17.01.2022 - 00:00

Dünyada da Türkiye’de de ‘68 kitlesel bir devrim hareketiydi. ‘68, sanıldığının tersine, ona adını veren yıl başlamadı.

10.01.2022 - 00:01

Sonuç olarak “iç huzuru” sağlamakla görevli olduğu farz edilen içişleri bakanlığı, aslında içteki huzursuzluk ve gerilimin esas kaynağıdır. Keza terörün de.

03.01.2022 - 00:01

Yusuf Küpeli, 68 kuşağının önde gelen isimlerinden olmanın ötesinde, belki de bizim kuşağın en tartışmalı isimlerindendir.

06.12.2021 - 00:02

Kimlik politikasıyla sınıf politikası arasında çelişki değil, tam tersine birlik vardır. Ezilen kimliklerin savunucusu bir güç kaçınılmaz olarak ezilen sınıfların da yanında yer alacaktır.

29.11.2021 - 00:02

1917 Şubat’ında Petrograt’ta kadınlar ekmek fırınlarını basmadan bir gün önce, bütün sol fraksiyonlar da dâhil olmak üzere Rus toplumu derin bir uykuda ve atalet içinde görünüyordu.

22.11.2021 - 00:00

Tekçilik herkese zararlı olduğu gibi sola da zararlı olmuştur. Sağlıklı olan, her alanda olduğu gibi partiler alanında da çokçuluktur.

15.11.2021 - 00:04

Galiba bir kavram ne kadar oksimoronsa ömrü de o kadar uzun oluyor. 1969 yılından bu yana 50 yıldan fazla zaman geçen bu kavram bunca yıldır en ufak bir yaşlanma emaresi göstermedi.