21.04.2021 - 10:02   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Eser Karakaş

Eser Karakaş
Eser Karakaş

13.04.2021 - 00:02

Kara cehalet tabirini şu nedenden kullanıyorum, iyi bir iktisat fakültesi ikinci sınıf makroiktisat dersi almışsanız bu üçlemeden yani imkansızlık teoreminden haberiniz vardır.

10.04.2021 - 00:01

Bu listeye giren Türkiye’den isimleri kolaylıkla yakalayabiliyorsunuz çünkü Türkçe isimler, Erdal, Gülden, Gülçin gibi ya da yabancı isimler ama adresler ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara.

03.04.2021 - 00:02

Düzce bölgesi, Allah korusun, deprem bölgesi, bir yoğun yağışta çöken karayolu, şiddetli bir depremde nasıl dayanabilecektir?

31.03.2021 - 00:02

Bu topraklar üzerindeki her şey bu toplumun, bu milletin (devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan yurttaşlar kümesi) tarihinin bir parçasıdır, aksini düşünen en hafif deyimiyle cahildir.